Έντονο ενδιαφέρον για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Crowdfunding

Έντονο ενδιαφέρον για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Crowdfunding


Έντονο ενδιαφέρον εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Συμμετοχική Χρηματοδότηση: Βασικές Αρχές και Νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο & EE». Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την  ANIROT Development Organisation την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, άλλως γνωστή ως Crowdfunding, είναι ένας καινοτόμος τρόπος άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες, από το «πλήθος» (μεγάλο αριθμό ατόμων) μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Όλες οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου βρίσκονται εδώ , ενώ για το βιντεο-γραφημένο σεμινάριο πατήστε εδώ.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο ευρωπαϊκό έργο BLUE CROWDFUNDING (https://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/) που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).