Έπιασε τόπο ο κώδικας για πάταξη της ρητορικής μίσους στα social media

Έπιασε τόπο ο κώδικας για πάταξη της ρητορικής μίσους στα social media

 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης «παίρνουν σοβαρά» την υποχρέωσή τους να «κατεβάζουν» την παράνομη ρητορική μίσους από το διαδίκτυο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες, η αρμόδια Επίτροπος Βέρα Γιούροβα, σύμφωνα με τον εθελοντικό κώδικα ορθών πρακτικών που υπέγραψαν προ μηνών Κομισιόν και εταιρίες του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Β. Γιούροβα στις Βρυξέλλες, το ποσοστό αφαίρεσης των καταχωρήσεων παράνομης ρητορικής μίσους έφτασε το 72% το 2018 από 28% και 40% κατά τις προηγούμενες μετρήσεις, το δε 89% των περιπτώσεων εξετάζεται μέσα σε 24 ώρες.

Στην Κύπρο το ποσοστό αφαίρεσης του παράνομου περιεχομένου έφτασε το 100% κατά την 4η έκθεση της Κομισιόν  (Δεκέμβρης 2018) έναντι, 73,8% στην 3η έκθεση (Δεκέμβρης 2017) και 84,4% κατά τη 2η έκθεση (Μάιος του 2017).

Η Επίτροπος ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει στους Υπουργούς Δικαιοσύνης των 28 της ΕΕ, ότι προς το παρόν ο εθελοντικός κώδικας «λειτουργεί» και δεν υπάρχει λόγος για πιο αυστηρή νομοθεσία. Η Επίτροπος τόνισε ότι ο στόχος δεν είναι να φτάσουμε στο 100% καθώς πάντα ανάμεσα στις αναφερόμενες αναρτήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που εμπίπτουν απλά στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου.

«Η παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο δεν αποτελεί μόνο αξιόποινη πράξη, αλλά και απειλή για την ελευθερία του λόγου και τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. Τον Μάιο του 2016 δρομολόγησα τον κώδικα δεοντολογίας για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, διότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Σήμερα, μετά από δυόμιση χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε τη σωστή προσέγγιση και θεσπίσαμε σε όλη την Ευρώπη ένα πρότυπο για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος, προστατεύοντας παράλληλα πλήρως την ελευθερία του λόγου» ανέφερε σχετικά η Επίτροπος.

Ο κώδικας υπεγράφη αρχικά από τις Facebook, Microsoft, Twitter και YouTube το 2016 και το 2018 προσετέθησαν οι  Google+, Instagram, Snapchat, Dailymotion και Webedia.

«Από τη θέσπισή του το 2016 ο κώδικας δεοντολογίας σημειώνει συνεχή πρόοδο, και η πρόσφατη αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες πληροφορικής παρέχουν ταχεία ανταπόκριση στο περιεχόμενο ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής μίσους που τους κοινοποιείται», αναφέρει η Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «πρέπει, ωστόσο, να βελτιώσουν την ανατροφοδότηση προς τους χρήστες που κοινοποιούν σχετικό περιεχόμενο, και να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις κοινοποιήσεις και την αφαίρεση περιεχομένου».

«Οι εταιρείες αφαιρούν το παράνομο περιεχόμενο όλο και ταχύτερα, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε υπερβολική αφαίρεση περιεχομένου: το ποσοστό αφαίρεσης δείχνει ότι ο έλεγχος που πραγματοποιούν οι εταιρείες εξακολουθεί να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης», σημειώνεται στην έκθεση. «Επιπλέον, χάρη στον κώδικα δεοντολογίας, δημιουργήθηκαν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών αρχών και των πλατφορμών ΤΠ για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης», τονίζει η Κομισιόν.

Αναλυτικά, κατά μέσο όρο, οι εταιρείες πληροφορικής απάντησαν με ανατροφοδότηση στο 65,4% των κοινοποιήσεων που έλαβαν. Αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερη από ό, τι στην προηγούμενη έκθεση (68,9%). Μόνο το Facebook ενημερώνει τους χρήστες περισσότερο, καθώς το 92,6% των ειδοποιήσεων έλαβε ανατροφοδότηση, το Twitter απάντησε στο 60,4% των ερωτήσεων και το YouTube μόνο στο 24,6%. Τα αντίστοιχα στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν 94,8%, 70,4% και 20,8% αντίστοιχα.

Ενώ το Facebook είναι η μόνη εταιρεία που ενημερώνει με συνέπεια τόσο τους αξιόπιστους και τους γενικούς χρήστες, το Twitter και το YouTube παρέχουν πιο συχνή ανατροφοδότηση όταν οι ειδοποιήσεις προέρχονται από αξιόπιστες πηγές (88,2%

και 40,5% αντίστοιχα). Το Instagram έστειλε ανατροφοδότηση στο 95,5% των ειδοποιήσεων από αξιόπιστες πηγές και στο 25% από τους γενικούς χρήστες. Το Google+ δεν έστειλε σχόλια σε καμία ειδοποίηση. Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tags: social media