Επιτυχής έκδοση Ομολόγου από την Ellinas Finance

Επιτυχής έκδοση Ομολόγου από την Ellinas Finance

Άντλησε δύο εκατομμύρια ευρώ αυξάνοντας σημαντικά τα κεφάλαια της

Η Ellinas Finance ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και παραχώρηση 2,000 μη μετατρέψιμων, εξασφαλισμένων Ομολόγων πενταετούς διάρκειας συνολικής αξίας €2 εκατομμυρίων, με σκοπό την αύξηση των κεφαλαίων της Εταιρείας προς επίτευξη των επιχειρηματικών της σκοπών. Η ημερομηνία λήξης των Ομολόγων είναι η 22η Μαΐου 2024, ενώ το ετήσιο επιτόκιο καθορίστηκε στο 3,5%.

Η προσφορά των Ομολόγων απευθύνθηκε σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες για την εισαγωγή του Ομολόγου της Εταιρείας για διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Ομολόγων του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, ανέφερε ότι η επιτυχής έκδοση και παραχώρηση των Ομολόγων, αποτελεί ορόσημο για την Εταιρεία. «Παρόλο που η έκδοση Εταιρικών Ομολόγων αποτελεί σύνηθες πρακτική στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Κύπρο. Με την κίνηση αυτή η Ellinas Finance επικυρώνει για ακόμα μια φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην Κυπριακή αγορά. Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι επενδυτές, στο Ομόλογο της Εταιρείας μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, επιβεβαιώνει τη συνεχόμενα ανοδική πορεία της εταιρείας, καθώς επίσης και την δυναμική και πολυδιάστατη παρουσία της στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες ιδιωτικής χρηματοδότησης στην επίτευξη συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία του τόπου», κατέληξε.

Η Ellinas Finance είναι κυπριακή δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με 27 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.