Επιβεβαιώνει τη γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου η τελευταία δημογραφική έκθεση

Επιβεβαιώνει τη γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου η τελευταία δημογραφική έκθεση

Σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών καταγράφηκε την περίοδο 2000-2017, καταδεικνύοντας την τάση γήρανσης του πληθυσμού της Κύπρου. Παράλληλα, την περσινή χρονιά το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε περαιτέρω στο 1,32, παραμένοντας πολύ πιο κάτω από το 2,10, που εξασφαλίζει την αναπλήρωση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με την τελευταία δημογραφική έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχει το κράτος στο τέλος του 2017 ανήλθε σε 864.200, σε σύγκριση με 854.800 στο τέλος του 2016, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.

Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 χρόνων υπολογίστηκε σε 16,2% το 2017 και το ποσοστό των ηλικιωμένων προσώπων ηλικίας 65 χρόνων και πάνω σε 15,9% σε σύγκριση με 22,3% και 11,3% αντίστοιχα το 2000. Σημειώθηκε δηλαδή σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του πληθυσμού.

Μείωση στις γεννήσεις το 2017

Tο 2017 ο αριθμός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει το κράτος μειώθηκε στις 9.229 από 9.455 τον προηγούμενο χρόνο και το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,7 για κάθε 1.000 κατοίκους.

Το 2017 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε στο 1,32 σε σύγκριση με 1,37 το 2016. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια, από 2,46 που ήταν το πιο ψηλό στην περίοδο 1982-1985. Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2,10 – ποσοστό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού.

H μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού ήταν 29,2 χρόνια ενώ η μέση ηλικία για όλες τις γεννήσεις του 2017 ανεξάρτητα από τη σειρά γεννήσεως των παιδιών ήταν 30,8 χρόνια.

Υποχωρεί η μέση διάρκεια ζωής για άντρες και γυναίκες

O αριθμός των θανάτων στις περιοχές που ελέγχει το κράτος ήταν 5.996 το 2017 και το αντίστοιχο ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας ήταν 7,0 θάνατοι για κάθε 1.000 κατοίκους.

H μέση διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση για το 2017 υπολογίστηκε σε 80,0 χρόνια για τους άντρες και 84,1 χρόνια για τις γυναίκες σε σύγκριση με 80,3 χρόνια για τους άντρες και 84,7 χρόνια για τις γυναίκες για το 2016.

H βρεφική θνησιμότητα έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και υπολογίζεται σε 1,3 θανάτους βρεφών σε κάθε 1.000 γεννήσεις κατά το 2017.

Μειώθηκαν οι γάμοι

Ο συνολικός αριθμός των γάμων το 2017 μειώθηκε σε 13.062 από 13.558 τον προηγούμενο χρόνο. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2016 (3.942 σε σύγκριση με 3.926 το 2016) και οι πολιτικοί γάμοι μειώθηκαν από 9.632 το 2016 σε 9.120 το 2017.

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών γάμων τελέστηκε από μη κατοίκους Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 9.120 πολιτικών γάμων που τελέστηκαν, μόνο 1.940 ήταν γάμοι μεταξύ κατοίκων Κύπρου.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των γάμων των κατοίκων Κύπρου ανήλθε σε 5.882.

Tο 2017 ο αριθμός των διαζυγίων έφτασε τα 1.932 και το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας 2,25 για κάθε 1.000 κατοίκους.

Αυξήθηκαν οι επαναπατρισθέντες και οι ξένοι μετανάστες

Σύμφωνα με τη δημογραφική έκθεση, η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Κατά την περίοδο 2012-2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση, ενώ από το 2016 η καθαρή μετανάστευση γίνεται και πάλι θετική. Το 2017 υπολογίστηκε σε 6.201.

Ο αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο (Κυπρίων επαναπατριζόμενων και ξένων που έρχονται για εγκατάσταση ή προσωρινή απασχόληση πέραν του 1 χρόνου) ήταν 21.306 κατά το 2017 από 17.391 που ήταν το 2016.

Ο αριθμός των μεταναστών από την Κύπρο (Κυπρίων και ξένων που έχουν μείνει στην Κύπρο τουλάχιστον ένα χρόνο) υπολογίζεται σε 15.105 για το 2017 σε σύγκριση με 14.892 το 2016.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ