Ευρωπαϊκή οδηγία για προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων

Ευρωπαϊκή οδηγία για προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων

 


Την οδηγία που αφορά την ίση αμοιβή για ίση εργασία των εργαζόμενων οι οποίοι εργάζονται με απόσπαση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ψήφισε σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η οδηγία υπερψηφίστηκε με 456 ψήφους υπέρ, 147 κατά και 49 αποχές και θα δοθεί στα κράτη μέλη χρονικό διάστημα δύο χρόνων για να μεταφέρουν τις διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Το 2016, υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην ΕΕ, ενώ ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων αυξήθηκε κατά 69% το διάστημα 2010-2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 3.091 Κύπριοι εργάζονται με απόσπαση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Την ίδια ώρα 972 Ευρωπαίοι εργάζονται με απόσπαση στην Κύπρο.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, οι κανόνες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους εργαζομένους.

Τα έξοδα μεταφοράς στη χώρα στην οποία θα εργάζονται, διατροφής και διαμονής τους θα καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν θα αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και τηρούν τους εθνικούς κανόνες.

Η μέγιστη περίοδος απόσπασης προβλέπεται να είναι 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Έπειτα ο εργαζόμενος θα πρέπει να εμπίπτει στους ίδιους κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής που αφορούν τις συνθήκες εργασίας.

Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για τη συνεργασία των κρατών μελών για προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις πλασματικής απόσπασης.

Τα νέα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας θα εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών μόλις τεθεί σε ισχύ η ειδική νομοθεσία που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ισχύει η οδηγία του 1996.

Κατά την παρέμβασή της ενώπιον των Ευρωβουλευτών, η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ Μαριάν Τίσεν ανέφερε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας αγγίζει τον πυρήνα της εσωτερικής αγοράς. «Για να μπορέσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να επιτύχει η εσωτερική αγορά πρέπει να είναι δίκαιη», σημείωσε.

Είπε ακόμη ότι οι νέοι κανόνες αποτελούν σημαντική αλλαγή για τους εργαζόμενους και τις εταιρείες, αφού από τη μια προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ από την άλλη επιβάλλουν ίσους όρους ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις.

Η εισηγήτρια του θέματος εκ μέρους του ΕΛΚ, Ελιζαμπέτ Μορίν-Σαρτριέ, ανέφερε ότι η νέα νομοθεσία «δίνει μια σαφή κατεύθυνση προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη που εξασφαλίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και καλύτερα δικαιώματα για τους εργαζομένους».

Η συνεισηγήτρια των Σοσιαλιστών, Άγκνες Γιονγκέριους, ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινωνικής Ευρώπης που προστατεύει τους εργαζόμενους».

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ