«Ευτυχισμένοι» οι κύπριοι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

«Ευτυχισμένοι» οι κύπριοι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

 


Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ζωή είναι γενικά δίκαιη, αλλά έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, το οποίο στην περίπτωση της Κύπρου πραγματοποίησε 502 συνεντεύξεις από τις 2 ως τις 9 Δεκεμβρίου του 2017, το 78% των Κυπρίων θεωρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένο, το 80% εκτιμά ότι είναι καλά στη υγεία του, ενώ το 39% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι «τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του είναι δίκαια – έναντι 35% που δηλώνει το αντίθετο. Παρομοίως το 70% δηλώνει ότι την περασμένη εβδομάδα «ένωσε μοναξιά», ενώ το 84% δηλώνει ότι δεν υπέστη διακρίσεις ή παρενόχληση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Αντιθέτως το 49% των Κυπρίων δηλώνει ότι δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με όλους για να προχωρήσει στη ζωή (έναντι 33% που δηλώνει το αντίθετο), το 35% δηλώνει ότι οι ίσες ευκαιρίες είναι καλύτερες από πριν από 30 χρόνια (34% πιστεύει το αντίθετο), και μόλις το 22% «πιστεύει ότι σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που τους αξίζει», έναντι 56% που πιστεύει το αντίθετο.

Τέλος το 81% των Κυπρίων εκτιμά ότι «οι διαφορές στα εισοδήματα στη χώρα μας είναι υπερβολικά μεγάλες» και το 91% ζητά μέτρα από την κυβέρνηση για να τις ανατρέψει.

Γενικά στην ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς απαντήσαντες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες για να προοδεύσουν (58 %). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό κρύβει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες, καθώς με την πεποίθηση αυτή συμφωνεί το 81 % στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 18 %.

Οι απαντήσαντες είναι λιγότερο αισιόδοξοι για τη δικαιοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς. Μόλις το 39 % πιστεύει ότι η δικαιοσύνη υπερισχύει πάντα απέναντι στην αδικία, ενώ το ίδιο ποσοστό διαφωνεί με αυτό. Ακόμη πιο απαισιόδοξο είναι το γεγονός ότι μόλις το 32 % συμφωνεί ότι οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους τους πολίτες, ενώ το 48 % διαφωνεί. Συνολικά, οι πολίτες είναι πιο πιθανό να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι δίκαια όταν έχουν καλύτερη μόρφωση, είναι νεότεροι και σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι εισοδηματικές διαφορές είναι πολύ μεγάλες (84 %), ποσοστό που κυμαίνεται από 96 % στην Πορτογαλία και 92 % στη Γερμανία έως 59 % στις Κάτω Χώρες. Σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Δανία, περισσότερο από το 60 % συμφωνεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν μέτρα για να μειωθούν οι διαφορές.

Για να προοδεύσει κανείς στη ζωή, η καλή υγεία και η ποιοτική εκπαίδευση θεωρούνται από τους απαντήσαντες ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό 98 % και 93 % αντίστοιχα. Η σκληρή δουλειά και οι σωστές γνωριμίες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %. Η πλούσια οικογένεια, οι πολιτικές διασυνδέσεις και συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή ή το φύλο γέννησης θεωρούνται λιγότερο σημαντικές παράμετροι.

Λιγότεροι από τους μισούς απαντήσαντες (46 %) πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες για να προοδεύσουμε έχουν γίνει περισσότερο ίσες σε σύγκριση με πριν από 30 έτη, άποψη με την οποία συμφωνεί το 70 % στη Μάλτα, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, αλλά λιγότερο από το 25 % στην Κροατία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Συνολικά, το 47 % των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι καλό ενώ το 21 % διαφωνεί. Το 39 % πιστεύει ότι η μετανάστευση στη χώρα τους είναι κάτι καλό, ενώ το 33 % διαφωνεί.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ