Οι γυναίκες σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες στο seed crowd funding

Οι γυναίκες σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες στο seed crowd funding

 


Νέα έκθεση της PwC και του Crowdfunding Centre, με τίτλο «Women Unbound: Unleashing female entrepreneurial potential», επισημαίνει ότι ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν τη μέθοδο συμμετοχικής χρηματοδότησης (seed crowdfunding) περισσότερο από τις γυναίκες, εντούτοις σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες του πλανήτη οι γυναίκες καταγράφουν μεγαλύτερη επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων της χρηματοδότησης.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης, που βασίζονται στη μελέτη δεδομένων δύο ετών (2015-16), περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα πέραν των 465.000 εκστρατειών σε εννέα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης στον κόσμο.

Πιο επιτυχημένες οι εκστρατείες γυναικών

Η έρευνα διαπιστώνει ότι ενώ οι άνδρες αξιοποιούν το seed crowdfunding σαφώς περισσότερο από τις γυναίκες, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Το 17% των εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από άνδρες πέτυχαν το στόχο της χρηματοδότησης, σε σύγκριση με το 22% των εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από γυναίκες. Συνολικά, οι εκστρατείες που υλοποιήθηκαν από γυναίκες σημείωσαν 32% μεγαλύτερη επιτυχία στην εκπλήρωση του στόχου της χρηματοδότησης σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων, γεωγραφικών περιφερειών και πολιτισμών.

Η επιτυχία των γυναικών στη συμμετοχική χρηματοδότηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν στα πλαίσια των καθιερωμένων μηχανισμών χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και για σκοπούς ανάπτυξης

Στις χώρες όπου το seed crowdfunding είναι πιο διαδεδομένο – Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ – το 20% των εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από άνδρες πέτυχαν τους στόχους τους. Ωστόσο, οι εκστρατείες που υλοποιήθηκαν από γυναίκες είχαν καλύτερα αποτελέσματα, με τα αντίστοιχα ποσοστά επίτευξης του στόχου της χρηματοδότησης να ανέρχονται σε 24% στις ΗΠΑ και 26% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τάση αυτή παρατηρείται και σε χώρες όπου το seed crowdfunding δεν έχει την ίδια διείσδυση ή επιτυχία. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το 11% των εκστρατειών, που υλοποιήθηκαν από γυναίκες στην Αφρική, σημείωσαν επιτυχία σε σύγκριση με 3% για τους άνδρες. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της ομάδας των Ε7 (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Μεξικό, Ρωσία, Ινδονησία και Τουρκία), όπου το 10% των εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από γυναίκες πέτυχαν τους στόχους τους σε σύγκριση με 4% για τους άνδρες.

Ακόμη και στους κλάδους που κάποιοι χαρακτηρίζουν ως πιο ανδροκρατούμενους, όπως είναι η τεχνολογία, όπου για κάθε εννέα εκστρατείες seed crowdfunding από άνδρες υλοποιείται μία εκστρατεία από γυναίκα, το 13% των γυναικών πέτυχαν το στόχο της χρηματοδότησης σε σύγκριση με μόλις 10% των ανδρών. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας όπου, ενώ υλοποιούνται 3 εκστρατείες από άνδρες για κάθε μία εκστρατεία από γυναίκα, οι γυναίκες σημείωσαν ποσοστό επιτυχίας 16% σε σύγκριση με μόλις 9% για τους άνδρες.

Η επιτυχία των γυναικών στη συμμετοχική χρηματοδότηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν στα πλαίσια των καθιερωμένων μηχανισμών χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και για σκοπούς ανάπτυξης, όπου οι γυναικείες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Υπάρχουν ωστόσο περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο, σύμφωνα με την έρευνα. Ο αριθμός των ανδρών που επιζητούν χρηματοδότηση μέσω του seed crowdfunding υπερτερεί σημαντικά του αντίστοιχου αριθμού γυναικών και ως εκ τούτου οι άνδρες εξασφαλίζουν πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι. Οι άνδρες παρουσιάζονται επίσης πιο φιλόδοξοι, θέτοντας ψηλότερους στόχους χρηματοδότησης, και ως εκ τούτου κυριαρχούν στις εκστρατείες με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ανά κλάδο. Η έκθεση επισημαίνει ότι 63 εκστρατείες εξασφάλισαν πέραν του €1 εκατομμυρίου, ωστόσο μόνο επτά (11%) από αυτές υλοποιήθηκαν από γυναίκες, με την πιο επιτυχημένη να βρίσκεται στην 18η θέση της κατάταξης.

Εμπόδια κατά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Η έκθεση έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιθανών εμποδίων τα οποία φαίνεται να αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι γυναικείες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι οι ευκαιρίες για τις γυναίκες δεν φαίνεται να υπήρξαν ισότιμες. Ωστόσο, χάρη στη συμμετοχική χρηματοδότηση, οι επιχειρηματίες μπορούν σήμερα να έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά, γεγονός που διαφοροποιεί εντελώς το σκηνικό.

Πρωτίστως, τα συγκεκριμένα δεδομένα για τη συμμετοχική χρηματοδότηση αναδεικνύουν τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε. Η εξάλειψη οποιωνδήποτε εμποδίων που φαίνεται να κυριαρχούν περισσότερο σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης παρέχει ευκαιρίες που θα αποβούν προς όφελος των γυναικών και των ανδρών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η έκθεση προτείνει επίσης δράσεις για τις κυβερνήσεις, τους χρηματοδότες, τους επιχειρηματικούς συμβούλους, τους εκπαιδευτικούς, τους επιχειρηματίες, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές και να εξαλείψουν τα όποια εμπόδια.

Σχετικά με το crowdfunding

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετοχική χρηματοδότηση είναι μια επαναστατική καινοτομία που ανοίγει νέους ορίζοντες στη χρηματοδότηση φυσικών προσώπων, νεοσύστατων εταιρειών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης. Τους προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν άμεσα με την αγορά καθώς και με χιλιάδες υποστηρικτές, πελάτες και υποψήφιους συνεργάτες. Το seed crowdfunding συνίσταται στη χρήση πλατφόρμων συμμετοχικής χρηματοδότησης με «οικονομική ανταμοιβή», και έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας, της έναρξης λειτουργίας ή της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, όπου οι υποστηρικτές πληρώνουν προκαταβολικά για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα έργο. Το αποτύπωμα της συγκεκριμένης μεθόδου χρηματοδότησης διευρύνεται συνεχώς, με τη συνολική χρηματοδότηση η οποία έχει εξασφαλιστεί μέσα από τις εννέα πλατφόρμες, που αναλύονται στην έκθεση, να εκτοξεύεται από τα €10 εκατομμύρια το 2009 σε πέραν των €767 το 2016, ενώ οι υποστηρικτές προέρχονται από περισσότερες από 200 χώρες.

Tags: pwc