H κάθοδος εταιρειών εξυπηρέτησης δανείων στην Κύπρο ανοίγει τον δρόμο για πωλήσεις δανείων

H κάθοδος εταιρειών εξυπηρέτησης δανείων στην Κύπρο ανοίγει τον δρόμο για πωλήσεις δανείων

 


Η παρουσία των εταιρειών εξυπηρέτησης δανείων στην Κύπρο ανοίγει τον δρόμο για πωλήσεις δανείων, δήλωσαν Κύπριοι τραπεζίτες στο 5ο Cyprus Banking Forum.

Ήδη οι τρεις μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες έχουν συστήσει κοινοπραξίες ή ξεκινούν συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες εξυπηρέτησης δανείων. Η Ελληνική Τράπεζα ήταν η πρώτη που σύστησε κοινοπραξία με την APS Holdings, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ακολούθησε, δημιουργώντας την κοινοπραξία Altamira Asset Management Cyprus με την ισπανική Altamira, ενώ προσφάτως η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την συνεργασία με την εταιρεία Pepper.

Αυτό, δήλωσαν οι εκτελεστικοί διευθυντές των μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών, επιφέρει επιλογές όσον αφορά πωλήσεις δανείων εντός του 2018.

«To μεγαλύτερο εργαλείο για πωλήσεις δανείων είναι οι εταιρείες εξυπηρέτησης. Οι πωλήσεις δανείων είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μειώσεις το πρόβλημα (των ΜΕΔ)», δήλωσε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης.

Ο κ. Μάτσης είπε πως οι πωλήσεις δανείων ακολουθούν των ενεργειών που κάνουν οι τράπεζες, όπως οι αναδιαρθρώσεις, οι ανταλλαγές χρέους έναντι ακινήτων, οι συναινετικές κατασχέσεις και οι εκποιήσεις.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) Νικόλας Χατζηγιάννης είπε πως ο Συνεργατισμός έχει μειώσει τα ΜΕΔ κατά €3 δις, κάτι που αφορούσε τη διεκπεραίωση 50.000 υποθέσεων.

«Πρέπει να γίνουν περισσότερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η αξία των εξασφαλίσεων ανεβαίνει στο 80% των ΜΕΔ και αν προστεθούν οι προβλέψεις τότε η κάλυψη των ΜΕΔ ανεβαίνει στο 130%.

«Είναι αυτό αρκετό για να πωλήσουμε δάνεια; Δεν γνωρίζω. Αυτό που έχουμε είναι οι εταιρείες εξυπηρέτησης, οι οποίες φέρνουν περισσότερη ορατότητα και φαίνεται ότι εντός του 2018 θα έχουμε περισσότερες επιλογές», είπε, προσθέτοντας όμως ότι οι πωλήσεις δανείων επιβάλλουν αυξημένους ρυθμούς ανάκτησης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Χρίστος Πατσαλίδης, δήλωσε πως το κυπριακό τραπεζικό σύστημα πρέπει να επιδείξει περισσότερη πρόοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δείξει περισσότερη κατανόηση και να δώσει περισσότερο χρόνο.

Είπε ότι η τράπεζα παρουσιάζει για δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωση των ΜΕΔ, για να σημειώσει ωστόσο ότι καθώς γίνεται περισσότερη πρόοδος φτάνεις στις πιο δύσκολες υποθέσεις που αφορούν δάνεια νοικοκυριών.

«Χρειαζόμαστε καλύτερες νομοθεσίες, πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και έχουμε δείξει κατανόηση με όσους δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους», είπε, για να τονίσει ότι χρειαζόμαστε πιο έγκαιρη εισαγωγή πρόσθετων εργαλείων όπως την τιτλοποίηση δανείων.

«Πρέπει αν διευκολύνουμε τις πωλήσεις δανείων, οι οποίες θα επιτάχυναν τη μείωση των ΜΕΔ», τόνισε και κατέληξε: «Η οικονομία κατ΄ ακρίβεια πάει καλά, αλλά μπορεί να ‘γύρισει’ σε διαφορετική πορεία και συνεπώς πρέπει να κινηθούμε γρήγορα».

Από την πλευρά του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Astrobank, Γιώργος Άππιο,ς είπε πως μέχρι τον Ιούνιο η τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει τις αναδιαρθρώσεις των εταιρικών δανείων και μέχρι το τέλος του 2018 θα ολοκληρώσει τις αναδιαρθρώσεις των δανείων νοικοκυριών.

Θα μας απομείνει το απόθεμα των τερματισμένων δανείων και θα ακολουθήσουμε τη νομική οδό των εκποιήσεων, είπε.

 

Οι προκλήσεις

Σε σχέση με τις προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος, ο κ. Πατσαλίδης είπε πως η ποιότητα των στοιχείων αποτελεί την κύρια πρόκληση με τα ΜΕΔ να επικρέμανται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από το τραπεζικό σύστημα. «Πρέπει να μειώσουμε τα ΜΕΔ στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου», είπε.

Ο κ. Άππιος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις απαιτήσεις των εποπτών για περισσότερα κεφάλαια, λέγοντας πως η απαίτηση αυτή καθιστά τις τράπεζες λιγότερο ελκυστικές στην εξεύρεση επενδυτών. Σημείωσε ότι κατά την εφαρμογή του μνημονίου η Τρόικα θα έπρεπε να πιέσει για βελτίωση του νομικού πλαισίου.

Ο ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Eurobank, Χάρης Χαμπάκης, δήλωσε από την πλευρά του πως οι εποπτικές απαιτήσεις είναι εδώ για να μείνουν και πρόσθεσε πως οι τράπεζες γίνονται ολοένα και περισσότερο οργανισμοί κοινής ωφελείας (utilities) και ο ροή εσόδων πρέπει να διαφοροποιηθεί, είπε.

Σημείωσε όμως ότι τόσο τα ΜΕΔ όσο και η αυστηρότερη εποπτεία δημιουργούν και ευκαιρίες.

Ο Ντμίτρι Τσουντάκοφ, Διευθυντής Εγχώριων Εργασιών της RCB είπε πως οι προκλήσεις προέρχονται από το εποπτικό περιβάλλον, τον έντονο ανταγωνισμό και την πτώση των επιτοκιακών περιθωρίων.

«Πρέπει να ψάξουμε για νέες ευκαιρίες που θα μας επιφέρουν κερδοφορία και να μας επιτρέψουν περισσότερους κεφαλαιακούς πόρους και μια κατεύθυνση είναι η τεχνολογία, είπε, προσθέτοντας πως ο αυξημένος τουρισμός και η απαίτηση για αύξηση των κλινών δημιουργούν ευκαιρίες για τις τράπεζες.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος για να προχωρήσουμε στο μέλλον.

«Πρέπει να έχουμε λιγότερες τράπεζες, μικρότερες τράπεζες σε σχέση με τη δομή τους και τους ισολογισμούς τους. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του παρελθόντος δεν θα γίνει μόνο με τον οργανικό τρόπο αλλά με την πώληση περιουσιακών στοιχείων», είπε.

Ο κ. Μάτσης αναφέρθηκε σε πέντε προκλήσεις, με κυριότερη τα ΜΕΔ. «Αν δεν το διορθώσουμε θα μας πνίξει, αλλά είναι ταυτόχρονα και ευκαιρία», είπε.

Αναφέρθηκε στο χαμηλό συρρικνούμενο επιτοκιακό περιθώριο, λέγοντας πως η αντιμετώπισή του μπορεί να επέλθει με καλύτερη γνώση για τον πελάτη, έτσι ώστε να γίνονται πιο ποιοτικά δάνεια με λιγότερες πιθανότητες αποτυχίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «γελοία υψηλό κόστος» σε ένα τραπεζικό τομέα με έντονο το συνδικαλιστικό στοιχείο, που δημιούργησε άκαμπτα τραπεζικά συστήματα.

Τόνισε την υπερβολική εποπτεία, που οδηγεί σε διαφορετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και στον μεγάλο αριθμό τραπεζών κάτι που χαρακτήρισε «τρέλα», καθώς στην Κύπρο υπάρχουν δέκα τράπεζες για ένα εκατομμύριο κόσμο, ενώ στη Ευρώπη αντιστοιχεί μια τράπεζα για κάθε ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Πηγή: ΚΥΠΕ