Η Ε.E απαγορεύει νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο από την αγορά της ΕΕ

Η Ε.E απαγορεύει νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο από την αγορά της ΕΕ

 


H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην ανανεώσει την έγκριση του νεονικοτινοειδούς thiacloprid. H απόφαση αυτή πάρθηκε με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) ότι η ουσία ενέχει κινδύνους για υγεία και το περιβάλλον.

Πρόκειται για το 4ο νεονικοτινοειδές από τα 5 που εγκρίθηκαν προγενέστερα για χρήση στην ΕΕ και για τα οποία έχουν εγκριθεί περιορισμοί χρήσης ή απαγόρευσή τους από το 2013. Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε: «Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της EFSA είναι σαφείς: υπάρχουν περιβαλλοντικές επιφυλάξεις που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω φυτοφαρμάκου, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στα υπόγεια ύδατα, αλλά και στην ανθρώπινη υγεία και την τοξικότητα στην αναπαραγωγή.

Η σημερινή απαγόρευση αποτελεί ακόμη μια σαφή επίδειξη της δέσμευσης της Επιτροπής να προστατεύσει την υγεία των ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος. Απόδειξη της προτεραιότητας αυτής είναι η στρατηγική ‘από το αγρόκτημα στο πιάτο’ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προσεχείς ημέρες.

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ