Η EASO ζητά μέτρα για πιθανό 2ο κύμα της πανδημίας και τις επιπτώσεις του στις διαδικασίες ασύλου

Η EASO ζητά μέτρα για πιθανό 2ο κύμα της πανδημίας και τις επιπτώσεις του στις διαδικασίες ασύλου


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) προειδοποιεί τα Κράτη Μέλη της ΕΕ για τις επιπτώσεις ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας του COVID19 και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών της ΕΕ επηρεάστηκαν από την εμφάνιση του COVID-19 τον Φεβρουάριο του 2020. Περιγράφει δε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές υπηρεσίες προσάρμοσαν τις μεθόδους εργασίας τους στη συνέχεια εβδομάδες και μήνες για να συνεχίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την EASO, τα έκτακτα εθνικά μέτρα υγείας που ελήφθησαν για τον μετριασμό της πανδημίας COVID-19 επηρέασαν τη λειτουργία των συστημάτων ασύλου και υποδοχής 30 ευρωπαϊκών χωρών σε διαφορετικό βαθμό. Ο αντίκτυπος αντιστοιχούσε σε μεγάλο βαθμό άμεσα στην έκταση των εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προσωρινές υπηρεσίες, όπως η καταχώριση αιτήσεων και συνεντεύξεις, διακόπηκαν προσωρινά.

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, δεν ισοδυναμούσαν απαραίτητα με την πλήρη αναστολή των διαδικασιών και υπηρεσιών ασύλου. Σε περισσότερες από 20 χώρες της ΕΕ +, οι αρχές ασύλου συνέχισαν πολλές υπηρεσίες μέσω ρυθμίσεων τηλεργασίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στον αριθμό των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι εθνικές αρχές έλαβαν επίσης μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων στους αιτούντες άσυλο, όπως η παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων, η εισαγωγή ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίες, καθώς και η αυτόματη επέκταση της ισχύος των εγγράφων.

Τα κράτη μέλη εργάστηκαν επίσης γρήγορα, καθώς και σε συντονισμό με την Κομισιόν και την EASO, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Ήδη από τις αρχές Απριλίου, ορισμένες αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν απομακρυσμένες συνεντεύξεις.

Η EASO εξέδωσε επίσης συστάσεις για απομακρυσμένες συνεντεύξεις για το άσυλο, ενώ η Κομισιόν εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου στο πλαίσιο του COVID-19.

Η έκθεση της EASO προειδοποιεί επίσης τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις διαδικασίες που προσαρμόστηκαν ως αποτέλεσμα έκτακτων μέτρων σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψουν σε αυτά ως αποτέλεσμα ενός δεύτερου κύματος. Επιπλέον, πολλές από τις προσαρμοσμένες ροές εργασίας δείχνουν τη δυνατότητα βελτίωσης της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων ασύλου. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την ενσωμάτωσή τους σε μόνιμη βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ