Η ΕΕ παράγει 487 δισ τσιγάρα το χρόνο ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα αντιστοιχεί στο 21% των θανάτων

Η ΕΕ παράγει 487 δισ τσιγάρα το χρόνο ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα αντιστοιχεί στο 21% των θανάτων


 

Το 2017, περισσότερα από 487 δισεκατομμύρια τσιγάρα παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά 40 δισεκατομμύρια λιγότερα από ό, τι το 2016. Η αξία παραγωγής το 2017 ήταν περίπου 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 1,3 δις ευρώ λιγότερο από το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που κυκλοφόρησαν σήμερα από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Η παραγωγή τσιγάρων από την ΕΕ το 2017 ισοδυναμούσε με περισσότερα από 950 τσιγάρα ανά κάτοικο της ΕΕ.

Με παραγωγή σχεδόν 150 δισεκατομμυρίων τσιγάρων, η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός και αντιπροσώπευε το 31% της παραγωγής της ΕΕ. Με άλλα λόγια, ένα στα τρία τσιγάρα που παράγονται στην ΕΕ προέρχεται από τη Γερμανία.

Η Πολωνία κατέλαβε τη δεύτερη θέση (114 δισεκατομμύρια τσιγάρα το 2017 ή 23% του συνόλου της ΕΕ) και η Ρουμανία τρίτη (70 δισεκατομμύρια, 14%). Αυτά τα τρία κράτη μέλη αντιπροσώπευαν περισσότερα από τα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής τσιγάρων στην ΕΕ και ακολουθούνται από την Ελλάδα και την Πορτογαλία (οι οποίες παράγουν 25 δισεκατομμύρια τσιγάρα, 5% του συνόλου της ΕΕ) και τη Βουλγαρία (20 δισεκατομμύρια, 4%).

Η κατανάλωση καπνού είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία που μπορούν να αποφευχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές μορφές καρκίνου και καρδιαγγειακής και αναπνευστικής νόσου συνδέονται με τη χρήση καπνού.

Στα 26 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016, περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των θανάτων που αναφέρθηκαν οφειλόταν στον καρκίνο. Ο καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσώπευε το 21% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Το 2016, το ποσοστό καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ όλων των θανατηφόρων καρκίνων ήταν υψηλότερο στην Ουγγαρία (27%), ακολουθούμενη από την Πολωνία, την Ελλάδα και την Ολλανδία (24%). Η Κύπρος ακολουθεί πιο κάτω στην κατάταξη με 20%.
Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (15%), τη Λιθουανία, τη Λετονία και τη Σουηδία (από 16%) και τη Σλοβακία (17%).

Την ίδια ώρα τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν πάνω από 350 δισ. Ευρώ για οικογενειακές παροχές το 2016 (2,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ). Αυτό αντιπροσωπεύει το 9% του συνόλου των δαπανών για παροχές κοινωνικής προστασίας.Επιπλέον, κατά τα τελευταία έτη, σύμφωνα με την Eurostat, το μερίδιο των δαπανών κοινωνικής προστασίας για τις οικογενειακές παροχές στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό (ήταν επίσης το 9% το 2008). Η κοινωνική προστασία περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με σκοπό την ανακούφιση των νοικοκυριών και των ατόμων από την επιβάρυνση ενός καθορισμένου συνόλου κινδύνων ή αναγκών.

Το ποσοστό των δαπανών για οικογενειακές παροχές το υψηλότερο στο Λουξεμβούργο, το χαμηλότερο στην Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες. Συγκεκριμένα το μερίδιο των δαπανών κοινωνικής προστασίας για τις οικογενειακές παροχές ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 15% των συνολικών κοινωνικών παροχών στο Λουξεμβούργο, ακολουθούμενη από την Εσθονία και την Πολωνία (13%) και την Ουγγαρία (12%). Τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ελλάδα και στις Κάτω Χώρες (και 4%), ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Πορτογαλία (και τα δύο 5%). Η Κύπρος είναι περίπου 6,5%.

Οι ετήσιες οικογενειακές παροχές ανά κάτοικο ήταν επίσης υψηλότερες στο Λουξεμβούργο (€ 3.000 ανά κάτοικο), ακολουθούμενες από τη Δανία (€ 1.700), τη Σουηδία (€ 1.400), τη Γερμανία και τη Φινλανδία (και 1.200 €). Το 2016, τέσσερις χώρες είχαν δαπάνες οικογενειακών παροχών κάτω των 200 ευρώ ανά κάτοικο: τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (και τα 120 ευρώ), τη Λιθουανία (150 ευρώ) και την Ελλάδα (170 ευρώ). Η Κύπρος βρίσκεται κοντά στο ποσό των €300.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ