Η KPMG Κύπρου προβαίνει σε δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού

Η KPMG Κύπρου προβαίνει σε δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού


Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας της KPMG. Υλοποιώντας έμπρακτα τις αξίες της Εταιρείας μας, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία γενικότερα στοχεύοντας στη λήψη συγκεκριμένων δράσεων.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της υγείας,η οικογένεια της KPMG στην Κύπρο προέβη σε δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού– αναπνευστήρα προς τη νεοσύστατη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η δέσμευσή μας για βελτίωση του κόσμου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής και της κουλτούρας που διέπουν την Εταιρεία μας. Η KPMG Κύπρου παραμένει αρωγός της πολιτείας και συνδράμει με απτό τρόπο σε κάθε ευκαιρία.