Η KPMG Κύπρου προβαίνει σε δωρεά υπολογιστών

Η KPMG Κύπρου προβαίνει σε δωρεά υπολογιστών


Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στοχεύουμε στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Έτσι ο Οίκος μας προχώρησε στη δωρεά αριθμού υπολογιστών προς το Α’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν για μάθηση εξ ’αποστάσεως λόγω της πανδημίας.

Η δέσμευσή μας για βελτίωση της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής και της κουλτούρας που διέπουν τον Οίκο μας. Η KPMG Κύπρου παραμένει αρωγός της πολιτείας και συνδράμει με απτό τρόπο σε κάθε ευκαιρία.