Η ΚPMG λανσάρει το πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης AI In Control

Η ΚPMG λανσάρει το πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης AI In Control

 


Προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων

  

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του σήμερα, με περισσότερες από τις αποφάσεις να διαμορφώνονται από αλγορίθμους μηχανικής εκμάθησης (Machine Learning – ML). Γι’ αυτό το λόγο, θεωρείται καθοριστικής σημασίας η υπεύθυνη χρήση αυτών των ισχυρών εργαλείων. Νοείται ότι πρέπει να επικρατούν και οι κατάλληλες συνθήκες διακυβέρνησης, για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Για να βοηθήσει τους οργανισμούς να διαχειριστούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με υπεύθυνο τρόπο, η KPMG εισήγαγε το AI In Control, ένα νέο πλαίσιο που απαρτίζεται από ένα σύνολο μεθόδων, εργαλείων και εκτιμήσεων που υποστηρίζει τους οργανισμούς να συνειδητοποιήσουν την αξία των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, επιτυγχάνοντας παράλληλα πρωταρχικούς στόχους όπως αλγοριθμική ακεραιότητα, εξηγησιμότητα, δικαιοσύνη και ευελιξία.

«Την ώρα που πολλές επιχειρήσεις βαδίζουν προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα περισσότερα διοικητικά στελέχη δεν εμπιστεύονται τα analytics που παράγουν και τα οποία οδηγούν σε σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με ζητήματα των οργανισμών τους», δήλωσε ο καθηγητής Sander Klous, PhD, επικεφαλής AI In Control της KPMG παγκόσμια και συνέταιρος της KPMG στην Ολλανδία. «Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης για εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται τώρα στους οργανισμούς που αναπτύσσουν αυτές τις τεχνολογίες και την παράλληλη ευθύνη τους για εξασφάλιση ποιότητας και ακεραιότητας. Το γεγονός αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα διοικητικά και εποπτικά συμβούλια αυτών των οργανισμών».

Η Cathy O’Neil, μαθηματικός και διευθύνων σύμβουλος της O’Neil Risk Consulting and Algorithmic Auditing, Inc. (ORCAA) ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που συνεργαζόμαστε με την KPMG ως προς τη διαχείριση αλγορίθμων. Αυτή η συνεργασία, σε συνδυασμό με την εμπειρία της KPMG σε θέματα τεχνολογικού κινδύνου και διακυβέρνησης, θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στη δεοντολογία και τη λογοδοσία, ενισχύοντας τη διαδικασία αναθεώρησης των αλγορίθμων. Σε ολόκληρο το φάσμα τεχνητής νοημοσύνης, διαχέεται η ανάγκη για διαχείριση της μεροληψίας, της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας».

Η προσφορά της υπηρεσίας AI In Control της KPMG χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να διαγράψουν τον κύκλο ζωής της τεχνητής νοημοσύνης σταδιακά, από τη στρατηγική, στην εκτέλεση και την εξέλιξη. Το πλαίσιο AI In Control περιλαμβάνει μεθοδολογίες, εργαλεία και προτεινόμενους ελέγχους που συστήνεται να έχει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την εξαγωγή καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων:

  • Διακυβέρνηση Τεχνητής Νοημοσύνης: Σχεδιάζει και ορίζει κριτήρια για την οικοδόμηση και συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και των επιδόσεων τους, χωρίς να παρεμποδίζει την καινοτομία και την ευελιξία.
  • Αξιολόγηση Τεχνητής Νοημοσύνης: Διεξάγει διαγνωστικούς ελέγχους των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και εκτιμήσεις κινδύνου των περιβάλλοντων ελέγχου, για τον προσδιορισμό της ετοιμότητας του οργανισμού σε ό,τι αφορά τον αποτελεσματικό έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Παρέχει επίσης μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση σημαντικών αλγορίθμων για τους οργανισμούς, θέτει σε εφαρμογή δοκιμές ελέγχου και εποπτεύει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, βοηθώντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των εγγενών προκλήσεων που προκαλούνται από αυτή: ακεραιότητα, εξηγησιμότητα, δικαιοσύνη και ευελιξία.

Παράδειγμα AI In Control η πόλη του Άμστερνταμ

Η KPMG συνεργάζεται με τον δήμο του Άμστερνταμ ως προς την αξιολόγηση μιας ψηφιοποιημένης δημοτικής υπηρεσίας που θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού για μια ασφαλή και καλά δομημένη πόλη, βοηθώντας παράλληλα τον δήμο στην αποστολή του για την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων των πολιτών. Το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων για τους δημόσιους χώρους του Άμστερνταμ επιτρέπει στους πολίτες να αρχειοθετούν εύκολα και γρήγορα από το διαδίκτυο αιτήματα για υπηρεσίες που ζητούν από τον δήμο, για θέματα όπως π.χ. σκουπίδια σε δρόμο. Ο αλγόριθμος προσδιορίζει το είδος του αιτήματος και ποια δημοτική υπηρεσία θα απαντήσει. Στο προσεχές μέλλον, η εφαρμογή θα καθορίζει επίσης το επίπεδο προτεραιότητας των αιτημάτων. Μέσω της μηχανικής εκμάθησης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων του αλγορίθμου αναμένεται να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι εγγενείς στο κατά πόσο η μηχανική εκμάθηση θα δρα αμερόληπτα. Δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση του αιτήματος, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένα πρότυπα εκμάθησης που ο αλγόριθμος τελικά θα χρησιμοποιούσε κατά κανόνα, ενδεχομένως αντλώντας λανθασμένα συμπεράσματα και οδηγώντας σε μεροληπτική λήψη αποφάσεων. Το πλαίσιο AI In Control επιτρέπει την αποτελεσματική αξιολόγηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου για την παρακολούθηση των διαδικασιών, παρέχοντας συνεχή έλεγχο των εξελισσόμενων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι πραγματικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης θα απελευθερωθούν μόλις υπάρξει περισσότερη εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση των πρωταρχικών στόχων ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ακεραιότητα, η εξηγησιμότητα, η δικαιοσύνη και η ευκινησία, που αποτελούν προϋποθέσεις για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών μας», δήλωσε ο Martin Sokalski, επικεφαλής του δικτύου KPMG Global Emerging Technology Risk και Principal της KPMG στις ΗΠΑ.

«Οι πελάτες μας στηρίζονται στο παγκόσμιο δίκτυο του KPMG Lighthouse στο να συνδυάσουν την μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα τους μαζί με εξειδικευμένους αλγόριθμους και μοντέλα ανάλυσης δεδομένων που θα τους επιτρέψουν την ανακάλυψη νέων insights στους οργανισμούς τους, και μετέπειτα να καθορίσουν ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω εισαγωγή επιχειρηματικού οφέλους για αυτούς», δήλωσε ο Γεράσιμος Ντούσκας, Principal και Data & Analytics Service Line Lead της KPMG Κύπρου. «Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σημαντικά στην εμπιστοσύνη και πιο συγκεκριμένα την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, τους αλγόριθμους και τα insights που δημιουργούνται».

Ο Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Digital Innovation Manager της KPMG Κύπρου, δήλωσε: «Αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εισαγωγή της συγκεκριμένης λύσης που σκοπό έχει την υποστήριξη των Algorithmic Assurance υπηρεσιών μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αλγοριθμική μεροληψία (algorithmic bias) είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν σε διάφορες λύσεις περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως η μηχανική εκμάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς έχουν οδηγήσει σε αύξηση της πολυπλοκότητας των διάφορων μοντέλων και η ερμηνεία τους αποτελεί πρόκληση, το πλαίσιο AI in Control μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη και την διαφάνεια. Σε τοπικό επίπεδο, η ομάδα του KPMG Digital Innovation εργάζεται πάνω στην δημιουργία καινούριων καινοτόμων λύσεων αλλά και στην υιοθέτηση των ήδη υφιστάμενων λύσεων του παγκόσμιου δικτύου της KPMG σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την υποστήριξη και περαιτέρω ενίσχυση των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας».

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tags: KPMG