Η Κύπρος ως κορυφαίος προορισμός headquartering

Η Κύπρος ως κορυφαίος προορισμός headquartering


Του Sergey Babayan*

Ο κατάλογος μεγάλων εταιρειών που επέλεξαν να μεταφέρουν την έδρα τους ή μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο δεν είναι μόνο μακρύς, είναι και εντυπωσιακός. Wargaming, Amdocs, Sykes, Thomson Reuters, Nielsen, 3CX, eToro, NCR, VTTI συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μεγάλες ξένες εταιρείες που ίδρυσαν έδρα στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, η παρουσία των οποίων στη χώρα μας αδιαμφισβήτητα βοήθησε τα μέγιστα την κυπριακή οικονομία.

Παρά τις δυσκολίες που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια η Κύπρος, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατάφερε να διατηρήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ως χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ παράλληλα ορθά φρόντισε να κινηθεί και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων τομέων,προσμετρώντας τη μεγάλη σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. Η Κύπρος διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο. Πρωτίστως, η χώρα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας που διευρύνεται συνεχώς, καθώς και ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, προσφέρει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ πρόσθετο πλεονέκτημα είναι η γεωγραφική της θέση και το γεγονός ότι προσφέρει πρόσβαση σε ανεπτυγμένες αγορές στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά.

Την ίδια στιγμή, η χώρα προσφέρει ποιότητα ζωής υψηλού επιπέδου, ασφάλεια, ήπιες καιρικές συνθήκες, ελκυστικά φορολογικά κίνητρα για διαχειριστές κεφαλαίων και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι τυχαία που κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες αναζητούσαν ένα εναλλακτικό προορισμό με φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν επιλέξει την Κύπρο για την ίδρυση έδρας. H ναυτιλία, ο τομέας των επενδυτικών, ταμείων, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας αποτελούν τους βασικούς τομείς που προσελκύουν ξένες εταιρείες. Ιδιαίτερα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, η Κύπρος προσφέρει πρόσθετα κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύει στη χώρα.

Όλα αυτά τα στοιχεία απαντούν στο ερώτημα, γιατί μεγάλες διεθνείς εταιρείες επέλεξαν και συνεχίζουν να επιλέγουν τη χώρα μας για την εγκατάσταση εταιρικής βάσης. Όμως, για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του αύριο και να είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι μείζονος σημασίας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση περισσότερων προϋποθέσεων που θα συμβάλουν περαιτέρω στο να καταστεί η Κύπρος ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο αρίστης ποιότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και η Πολιτεία, πρέπει να εργαστούν από κοινού για την πραγματοποίηση ακόμη περισσότερων προωθητικών ενεργειών όπως είναι, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό για την ανάδειξη των κινήτρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κύπρος, η συμμετοχή σε διεθνούς εμβέλειας χρηματοοικονομικά φόρουμ, καθώς και η πραγματοποίηση στοχευμένων επαφών με ξένες εταιρίες σε μη παραδοσιακά κέντρα, με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως ιδανικής επιλογής για την ίδρυση βάσης για τις επιχειρήσεις τους.
Κομβικής σημασίας για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι και η αντιμετώπιση του βραχνά της γραφειοκρατίας που συνεχίζει να ταλαιπωρεί επιχειρήσεις και πολίτες, καθώς και ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας σε συνδυασμό με την διεύρυνση του δικτύου πρεσβειών και προξενείων που διαθέτει η Κύπρος στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, η αντιμετώπιση της μεγάλης καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης και η ψήφιση του επενδυτικού νόμου, είναι μόνο μερικά από τα βήματα στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση θα λειτουργούσαν υποβοηθητικά στην όλη προσπάθεια.

*Senior Business Consultant της Εταιρείας Prospectacy