Η Λεμεσός πρωτοπορεί στην προσπάθεια για ένταξη των μεταναστών

Η Λεμεσός πρωτοπορεί στην προσπάθεια για ένταξη των μεταναστών


Η ζωή των μεταναστών και η συμβολή τους στην τοπική κοινωνία

Την συμβολή των μεταναστών στην κοινωνική ζωή, αναδεικνύει το πρόγραμμα «Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος» στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στήριξης της διαδικασίας ένταξης. Ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος πραγματοποιηθήκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου επισκέψεις σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται οι μετανάστες.
Οι συντελεστές του προγράμματος οργάνωσαν συνεντεύξεις για την δημιουργία ταινιών μικρού μήκους σχετικά με τη ζωή των μεταναστών. Οι μετανάστες μίλησαν για τα βιώματα και την καθημερινότητά τους, καθώς και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ένταξης, δεξιοτήτων και αλληλογνωριμίας με τον ντόπιο πληθυσμό. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στις κοινωνικές δράσεις στήριξης που προσφέρουν ο Δήμος Λεμεσού, ως συντονιστής και ο Δήμος Αγίου Αθανασίου ως εταίρος του προγράμματος «Λεμεσός μια πόλη ο κόσμος όλος».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ιδιαίτερη αξία για τη στήριξη της ομαλής ένταξης των μεταναστών έχουν οι δραστηριότητες που οργανώνουν οι Δήμοι όπως είναι η κοινωνική παρέμβαση στον δρόμο, τα μαθήματα κυπριακής ιστορίας και πολιτισμού, οι εκπαιδευτικές εκδρομές και τα μαθήματα γνώσης της κυπριακής κουζίνας κ.ά. Οι μετανάστες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς την τοπική κοινωνία γιατί έχουν ευκαιρίες συμμετοχής και γνωριμίας με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου αλλά και τους ίδιους τους Κύπριους.

Το πρόγραμμα προωθεί την εξοικείωση των μεταναστών με την Κύπρο ως χώρα υποδοχής, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα του τόπου και γενικά αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα 22875561-3, 99024901, [email protected]
Facebook @integrationlimassol

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ