Η Νομική Υπηρεσία δεν διαγράφει αδιάκριτα και συλλήβδην τροχαίες παραβάσεις

Η Νομική Υπηρεσία δεν διαγράφει αδιάκριτα και συλλήβδην τροχαίες παραβάσεις

 


Η Νομική Υπηρεσία δεν διαγράφει αδιάκριτα και συλλήβδην τροχαίες παραβάσεις, αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, στην οποία προστίθεται πως » κάθε πολίτης ο οποίος διαπράττει μια παράβαση, υφίσταται τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και κανένα παράπονο δεν μπορεί να έχει για τούτο».

«Επειδή ως αποτέλεσμα των χθεσινών δημοσιοποιήσεων στοιχείων για διαγραφή κυρώσεων για τροχαίες παραβάσεις φαίνεται να δημιουργήθηκε κάποιο αίσθημα αδικίας και αντίδρασης από πρόσωπα που υπέστησαν κυρώσεις από τροχαίες παραβάσεις και τα οποία αντιπαραβάλλουν την περίπτωση τους με άλλες περιπτώσεις που διαγράφηκαν, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  Καμιάς άνισης μεταχείρισης δεν πρέπει να αισθάνεται ότι έτυχε κανένας πολίτης. Ο κάθε πολίτης ο οποίος διαπράττει μια παράβαση, υφίσταται τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και κανένα παράπονο δεν μπορεί να έχει για τούτο.  Η Νομική Υπηρεσία δεν διαγράφει αδιάκριτα και συλλήβδην τροχαίες παραβάσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως «στις περιπτώσεις όμως όπου πολίτες αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω π.χ. των γνωστών συνθηκών στη λεωφόρο Γρ. Διγενή σε μια δεδομένη περίοδο, και αυτοί αποτάθηκαν στη Νομική Υπηρεσία, τα αιτήματα όσων αποτάθηκαν αξιολογούντο ένα προς ένα και εκρίνοντο ανάλογα με τα δικά τους περιστατικά, χωρίς καμμία διάκριση ως προς το όνομα ή την ιδιότητα του αιτητή».

«Ανεξάρτητα δε από την πιο πάνω περίπτωση, είναι επίσης γεγονός ότι καθημερινά εξετάζονται στη Νομική Υπηρεσία από ομάδα λειτουργών, αιτήματα για διαγραφή προστίμων και άλλων κυρώσεων και αυτές οι  περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά και αν είναι γνήσιες, τυγχάνουν επιείκειας.  Αυτός είναι ο άλλος, ανθρώπινος ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας.  Μια τέτοια πρακτική δεν πρέπει να δημιουργεί κανένα αίσθημα αδικίας σε κανένα πολίτη», σημειώνεται.