Η προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο των δράσεων της PwC Κύπρου

Η προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο  των δράσεων της PwC Κύπρου


Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020 ο οργανισμός απέσπασε δύο πιστοποιήσεις για την περιβαλλοντική του δράση

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον, η PwC Κύπρου επιδιώκει να γίνει μέρος της λύσης σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, ο οργανισμός αξιολογεί τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και επικεντρώνεται σε δράσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Ήδη, ο οργανισμός έλαβε δύο περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020. Η πρώτη αφορά την πιστοποίηση των γραφείων της PwC Κύπρου ως «Green Offices», που αποτελεί ένα καινοτόμο σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας το οποίο απονέμεται σε γραφεία και κτήρια. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, ο Περιβαλλοντικός Οργανισμός CYMEPA, ως Εθνικός Διαχειριστής του Προγράμματος Green Offices επιβεβαίωσε το επίπεδο συμμόρφωσης του οργανισμού σε μια σειρά αυστηρών κριτηρίων που σχετίζονται, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση των ανθρώπων του οργανισμού αλλά και την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση της ηγεσίας του.

Επιπλέον, η περιβαλλοντική ομάδα της PwC Κύπρου αναθεώρησε και επικαιροποίησε το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Μετά την επιτυχή εφαρμογή του, η PwC εξασφάλισε τον Ιούλιο του 2020 τη σχετική πιστοποίηση από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ). Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της PwC Κύπρου αφορά όλες τις δραστηριότητές οι οποίες εφαρμόζονται στα τέσσερα κτήρια του οργανισμού σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος Ευγενίου ανέδειξε ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να επενδύσει στην πράσινη ανάπτυξη: “Με γνώμονα το σκοπό και τις αξίες που διέπουν τον οργανισμό, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην προστασία του πλανήτη μας αλλά και να κάνουμε τη διαφορά ως οργανισμός και ως άτομα. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική μας δράση αποσκοπεί στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην εμπλοκή των ανθρώπων μας σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης”, ανέφερε χαρακτηριστικά.