Ιδρυτική Συνέλευση του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας

Ιδρυτική Συνέλευση του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας


Το Κυπριακό Ίδρυμα για τη Θάλασσα, διοργάνωσε την Ιδρυτική Συνέλευση του, την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Δημαρχείο Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν διεργασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος το οποίο αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες και εμπλεκόμενους της “Γαλάζιας Ανάπτυξης” από δημόσιους, ιδιωτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς και άλλους φορείς. Νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος Θάλασσας εκλέγηκε ο κ. Eugen Adami, Διοικητικός Σύμβουλος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος ο κ. Κώστας Ιακώβου, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Επιπρόσθετα, έγινε παρουσίαση των μελλοντικών στόχων και στρατηγικής του Ιδρύματος Θάλασσας.

Το Κυπριακό Ίδρυμα για τη Θάλασσα, που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου σε συνεργασία και με τη συμμετοχή άλλων φορέων σχετικών με την “Γαλάζια Ανάπτυξη”, έχει τη στήριξη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και της Κυβέρνησης γενικότερα. Αναμένεται να ενεργεί ως πλατφόρμα, όπου μέσα από σωστή μελέτη, θα παρέχει καθοδήγηση ως προς το είδος της έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται για τους θαλάσσιους και ναυτιλιακούς τομείς, την προώθηση της ‘Γαλάζιας Ανάπτυξης’ και θα υποβοηθήσει στην εφαρμογή των δράσεων που θα προβλέπει η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Κύπρου.