Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για περαιτέρω εξυπηρέτηση των πολιτών, ο στόχος του ΥΠΕΣ για το Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για περαιτέρω εξυπηρέτηση των πολιτών, ο στόχος του ΥΠΕΣ για το Κτηματολόγιο


Η προδιαγραφή στόχων περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της στρατηγικής για εδραίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί μια από τις άμεσες ενέργειες και απαιτήσεις του νέου Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ενώ άλλος ένας πρωταρχικός στόχος του Υπουργού είναι ο βέλτιστος συντονισμός, τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του ιδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και οριζόντια μεταξύ Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο κ. Νουρής με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του, πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως πρώτο σταθμό περιοδείας του σε Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη λειτουργία, τον ρόλο και την αποστολή του Τμήματος, ενώ παράλληλα, ενημερώθηκε για όλα τα υπό εξέλιξη έργα και τις δραστηριότητες του Τμήματος, σημαντικό μέρος των οποίων αποτελούν οι αυξανόμενες υποχρεώσεις και η συμμετοχή του Τμήματος στις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομίας.

Ο Υπουργός έτυχε λεπτομερής ενημέρωσης για τα υπό εξέλιξη στρατηγικά έργα ανάπτυξης της υποδομής του Τμήματος, με κυριότερα την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης, της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας “DLS Portal”, της ανέγερσης ιδιόκτητων Κεντρικών Γραφείων, της λειτουργίας του Τμήματος σύμφωνα με το νέο πρότυπο “ISO 9001:2015” και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικές επίσης είναι οι προσπάθειες εισαγωγής στο Τμήμα του συστήματος αρχείου και παρακολούθησης αλληλογραφίας “e-OASIS”.

Σημαντικό επίσης μέρος της ενημέρωσης, αφορούσε στις προσπάθειες αντιμετώπισης της υποστελέχωσης του Τμήματος. Η Διεύθυνση εστίασε επίσης στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των σχετικών νομοθεσιών και οι οποίες άμεσα συνδέονται με τις υπό αναφορά διεργασίες. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων, οι ίδιες οι νομοθεσίες κρίνονται ως αναχρονιστικές, αδυνατώντας να προσαρμοστούν στις σημερινές απαιτήσεις της οικονομίας και ραγδαίας ανάπτυξης της χώρας μας στον τομέα των ακινήτων.

Ολοκληρώνοντας, ο Υπουργός, εξήρε το έργο που επιτελείτε στο Τμήμα, και τόνισε ότι τα οράματα του Τμήματος είναι και δικά του οράματα. Επισήμανε επίσης, ότι θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται, κάτω από συγκεκριμένες στρατηγικές που θα εφαρμόσει και παράλληλα, θα ενισχύσει το Τμήμα για να εξακολουθήσει αυτό, να ασκεί το βασικό και απαραίτητο ρόλο του για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας προς όφελος πάντα των πολιτών.

Ως άμεσες ενέργειες και απαιτήσεις από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι η προδιαγραφή στόχων περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της στρατηγικής του για εδραίωση των η-Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και ευρύτερα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω διαφόρων μέσων η-Επικοινωνίας. Ο βέλτιστος συντονισμός, τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του ιδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και οριζόντια μεταξύ Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση και υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων, αποτελεί επίσης έναν από τους πρωταρχικούς του στόχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ