Iρλανδία, Τράπεζες και κόκκινα δάνεια στο επίκεντρο Eurogroup και ECOFIN

Iρλανδία, Τράπεζες και κόκκινα δάνεια στο επίκεντρο Eurogroup και ECOFIN

 

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν  Βάλντις Ντομπρόβκσις και ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί θα εκπροσωπήσουν την Κομισιόν στις σημερινές συναντήσεις του Eurogroup και του αυριανού ECOFIN, όπου η Ιρλανδία, το μέλλον της ΟΝΕ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η κατάσταση των τραπεζών θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα ενημερώσουν τους υπουργούς για τα κύρια πορίσματα της έβδομης αποστολής παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα στην Ιρλανδία, θα συζητήσουν για τη δημοσιονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2018 και θα διεξαγάγουν γενική ανταλλαγή απόψεων για την εμβάθυνση της ΟΝΕ.

Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και η Επίτροπος Βεστάγκερ και η υπηρεσία τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, θα ενημερώσουν τους υπουργούς της ζώνης του ευρώ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον Τραπεζικό τομέα.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τα εθνικά πλαίσια αφερεγγυότητας και ο Γάλλος, υπουργός Οικονομίας Μπρούνο Λεμαίρ θα παρουσιάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της νέας γαλλικής κυβέρνησης.

Κατά τη συνάντηση ECOFIN την Τρίτη, οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κεφαλαιαγορές, η οποία περιλαμβάνει σειρά σημαντικών νέων πρωτοβουλιών που προτείνει η Κομισιόν για να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα συγκεντρώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης μια έκθεση σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τραπεζικό τομέα, με σκοπό να εγκρίνουν συμπεράσματα που καθορίζουν μια ατζέντα της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος σε όλα τα κράτη μέλη με τα κατάλληλα μέτρα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ, η Koμισιόν μάλιστα δρομολογεί σήμερα δημόσια διαβούλευση με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η διαβούλευση στοχεύει στη συγκέντρωση στοχοθετημένης συμβολής των ενδιαφερομένων για τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς και ειδικότερα για δραστηριότητες εξυπηρέτησης δανείων από τρίτους και μεταφορά δανείων μακριά από την τράπεζα προέλευσης.

Η διαβούλευση προσφέρει επίσης στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με ένα πιθανό νέο μέσο, ​​με την επωνυμία «επιταχυνόμενη εγγύηση δανείων», που αποσκοπεί στην αύξηση της προστασίας των εγγυημένων πιστωτών από την αδυναμία των δανειοληπτών επιχειρήσεων να βελτιώσουν τη λειτουργία της πιστωτικής αγοράς των ΜΜΕ.

Ο αντιπρόεδρος Ντομπρόβκσις, υπεύθυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά πως το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πολλά κράτη μέλη συγκρατεί την οικονομική ανάπτυξη και μπορεί να αποτελέσει πηγή επικίνδυνων κινδύνων για τη συνολική οικονομία και την οικονομική: «για το λόγο αυτό, η προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μολονότι δεν υπάρχει μια κοινή ασημένια σφαίρα, η Κομισόν υποστηρίζει το στοχοθετημένο έργο των κρατών μελών και ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί να συμβάλει είναι η ανάπτυξη».

«Εάν οι τράπεζες ήταν σε θέση να εκφορτώσουν τα παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία από τον ισολογισμό τους καλύτερα μέσω των δευτερογενών αγορών πιστώσεων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τη διοικητική τους ικανότητα για να αξιολογήσουν τις νέες δανειοδοτικές δραστηριότητες», εξηγεί.

Τα κράτη μέλη, οι τράπεζες και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έως τις 20 Οκτωβρίου 2017 μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Σε συνέχεια αυτών των εργασιών, η Κομισιόν θα προβεί επίσης σε αξιολόγηση.

Τέλος στο Ecofin η Κομισιόν θα παρουσιάσει την τελευταία πρόταση φορολογικής διαφάνειας, η οποία εισάγει νέες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους μεσάζοντες που σχεδιάζουν και προωθούν συστήματα φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εγκρίνει επισήμως τις συστάσεις για το ευρωπαϊκό εξάμηνο για το έτος 2017.