Καμπανάκι Moody’s για τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις

Καμπανάκι Moody’s για τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις

H χαμηλή απόδοση των κυπριακών τραπεζών σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις είναι αρνητική για την πιστοληπτική τους ικανότητα (credit negative), αναφέρει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s σε εβδομαδιαία έκθεσή του, που δημοσιεύεται σήμερα. 

Ο οίκος Moody’s επικαλείται τα στοιχεία που δημοσίευσε την προηγούμενη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τα οποία, το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν τεθεί στις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων παρουσίαζαν υστέρηση, ενώ υπερκαλύφθηκε μόνο ο στόχος για προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤ, ο στόχος για το δείκτη 1 («Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 14,62% και υλοποιήθηκε σε ποσοστό 16,7%, ενώ ο στόχος για τον δείκτη 2 («Εγκεκριμένες/Διεκπεραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 15,07% και επιτεύχθηκε το 7,17%, παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση. Για το δείκτη 3 («Αναδιαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών») ο στόχος ήταν 72,19% και υλοποιήθηκε το 68,68%. Η μεγαλύτερη υστέρηση καταγράφηκε στον στόχο για το δείκτη 4 («Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις») όπου ο στόχος ήταν 44,53% και επιτεύχθηκε το 33,27%.

«Η χαμηλή απόδοση είναι αρνητική για το αξιόχρεο των τραπεζών (credit negative) καθώς θα επιμηκύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια και να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους, και μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετες προβλέψεις», υπογραμμίζουν οι Moody’s.

«Παρόλο που η κυπριακή οικονομία βελτιώνεται, με ρυθμό ανάπτυξης 3,3% το πρώτο τρίμηνο του 2017, με τον Ιούνιο να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τον Μάρτιο του 2012 και μια σταδιακά ανακάμπτουσα αγορά ακινήτων, η βελτίωση των τραπεζών σε ό,τι αφορά την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων είναι βραδεία, με εξαίρεση την Τράπεζα Κύπρου» αναφέρει ο οίκος.

Προσθέτει ότι τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία (Απρίλιος 2017) για τον τραπεζικό τομέα καταδεικνύουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε μηνιαία βάση στα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, από τον Ιανουάριο του 2015.

«Η παρατεταμένη χαμηλή απόδοση στις αναδιαρθρώσεις δανείων και η αδυναμία των τραπεζών να αξιοποιήσουν τη βελτίωση της οικονομίας αυξάνει τον κίνδυνο οι τράπεζες να χρειαστεί να προβούν σε επιπρόσθετες προβλέψεις», σημειώνει ο οίκος.

Σύμφωνα με τους Moody’s, από τον Δεκέμβριο του 2016, ο Συνεργατισμός έχει καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό αναδιαρθρώσεων με 23%, ενώ στην Ελληνική Τράπεζα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 30% και στην Τράπεζα Κύπρου σε 40%.

Ο οίκος αναφέρει ότι η διαδικασία των αναδιαρθρώσεων είναι πιο «δυσκίνητη» στο Συνεργατισμό, σε σύγκριση με τις άλλες δύο τράπεζες, λόγω της εστίασής του στη λιανική τραπεζική και του μεγάλου αριθμού λογαριασμών και προσθέτει ότι η κοινοπραξία του Συνεργατισμού με την ισπανική Altamira Asset Management, για τη διαχείριση των προβληματικών του δανείων θα είναι επωφελής, όπως επίσης και η αντίστοιχη κοινοπραξία της Ελληνικής Τράπεζας με την APS Holding.

«Αυτές οι συνεργασίες θα επιταχύνουν τις διαδικασίες με μια αποτελεσματικότερη οργανωτική δομή που θα βοηθήσει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Επιπλέον, η Altamira και η APS Holding κατέχουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση προβληματικών δανείων και στις πωλήσεις ακινήτων, γεγονός που θα αυξήσει τις προοπτικές των τραπεζών να πωλούν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια ακίνητης περιουσίας και προβληματικών δανείων» καταλήγουν οι Moody’s.

Πηγή: KYΠΕ

Tags: banks, coop, moodys