Κάλεσμα για ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων

Κάλεσμα για ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων

 


Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Tαμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΔΟΜ) παροτρύνουν τα ευρωπαϊκά κράτη να ενισχύσουν την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών

 

Τρεις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών καλούν τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν τους πόρους και την πρακτική υποστήριξη της σχολικής εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά πρόσφυγες, παιδιά αιτούντες άσυλο και παιδιά μετανάστες στην Ευρώπη μπορούν να έχουν πρόσβαση και να παραμείνουν σε ποιοτική εκπαίδευση.

Σε ένα ενημερωτικό έντυπο που δημοσιεύθηκε σήμερα, η UNHCR, η UNICEF και ο ΔOM, αναφέρουν λεπτομερώς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι που γεννιούνται εκτός Ευρώπης όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν έλλειψη σχολικών χώρων, μη επαρκώς καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, γλωσσικές δυσκολίες και περιορισμένη πρόσβαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Σήμερα, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που γεννήθηκαν εκτός Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων και παιδιών μεταναστών) που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στην πατρίδα τους. Τα παιδιά μεταναστών έχουν επίσης χαμηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν δεν τους παρέχεται επαρκής υποστήριξη. Για παράδειγμα, περίπου 3 στους 4 ντόπιους μαθητές επιτυγχάνουν  ικανότητες στην επιστήμη, την ανάγνωση και τα μαθηματικά, αλλά μόνο 3 στους 5 μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία επιτυγχάνουν τις ίδιες ικανότητες.
Μεταξύ των βασικών προκλήσεων που επισημάνθηκαν στην έκθεση είναι:

  • Ανεπαρκείς χρηματοοικονομικοί πόροι
  • Δεν υπάρχουν αρκετοί σχολικοί χώροι ή εκπαιδευτικοί καταρτισμένοι στην διδασκαλία παιδιών προσφύγων και παιδιών μεταναστών
  • Γλωσσικές δυσκολίες
  • Η έλλειψη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και περιορισμένη διαθεσιμότητα ταχύρρυθμων μαθημάτων. Τα τελευταία είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά που απουσίαζαν για ένα διάστημα από το σχολείο ή προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 3 έως 5 ετών) και της ανώτερης δευτεροβάθμιας ηλικίας (15 ετών και άνω) παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο, δεδομένου ότι συχνά βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για να βοηθήσει τα κράτη να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να αντιμετωπίσει τα κενά στατιστικών δεδομένων, το έγγραφο δίνει παραδείγματα καλών και ελπιδοφόρων πρακτικών στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη και κάνει μια σειρά συστάσεων.

Στην Κύπρο παρέχεται πρόσβαση σε δωρεάν εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων και παιδιών μεταναστών. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου προωθεί την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για την ομαλή και αποτελεσματική κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των φοιτητών με μεταναστευτική βιογραφία. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και των σχολείων που ενδιαφέρονται, ωστόσο, παραμένουν οι προκλήσεις ιδιαίτερα για τα νεοαφιχθέντα παιδιά να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στην εκπαίδευση. 1040 παιδιά έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου το 2018 στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων  62% Σύριοι, 15% από το Ιράκ και 5% από τη Σομαλία. Πρόκειται για παιδιά που έχουν έρθει στην Κύπρο είτε με τους γονείς τους είτε έχουν χωριστεί από τους δύο γονείς και άλλους συγγενείς ή ενήλικες που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ + συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων και των παιδιών μεταναστών είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στην πατρίδα τους. Το χάσμα αυτό είναι πιο έντονο στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ΔΟΜ συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για την ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων και παιδιών μεταναστών. Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) συνεχίζουν να εργάζονται για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της ενσυναίσθησης στα σχολεία και στις τοπικές κοινότητες.

8«Για τα παιδιά προσφύγων, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για το μέλλον τους, αλλά και για τις κοινότητες στις οποίες ζουν. Η ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει τις ευκαιρίες ζωής, διευκολύνει την ενσωμάτωση και είναι κερδοφόρος για τον σπουδαστή και την κοινωνία. Η επένδυση στην εκπαίδευση για όλους αποτελεί μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση», δήλωσε η Pascale Moreau, Διευθύντρια της UNHCR του Γραφείου για την Ευρώπη.

Το ενημερωτικό έντυπο  καλεί τα κράτη να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των σχολείων και άλλων κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγεία και η προστασία των παιδιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται τα εμπόδια στην εγγραφή και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Το έγγραφο συνιστά επίσης να αυξηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες προδημοτικής  εκπαίδευσης και να προωθηθεί η ένταξη των νέων σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

«Με πολιτική βούληση και πρόσθετες επενδύσεις, οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν συστήματα δημόσιου σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους βιογραφικό, με το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση να προστατεύεται, οικοδομώντας αλληλέγγυες και επιτυχημένες κοινότητες», δήλωσε η κα. Afshan Khan, Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και Ειδική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη.

Οι τρεις οργανισμοί καλούν επίσης τα κράτη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους και να προβούν σε περαιτέρω επενδύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.»Η εξάλειψη των κενών στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και παιδιών μεταναστών είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την ευημερία τους και αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία εν γένει. Η εκπαίδευση έχει επίσης τη συνεκτική δύναμη να βοηθήσει τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών και τις οικογένειές τους να δημιουργήσουν δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες και να συνεισφέρουν. Η επένδυση σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική εκπαίδευση θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στην ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι καμιά γενιά δεν θα μείνει πίσω», δήλωσε ο Manfred Profazi, ανώτερος περιφερειακός σύμβουλος του ΔOM για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

UNHCR

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ηγείται διεθνούς δράσης για την προστασία των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας συγκρούσεων και διώξεων. Παρέχουμε βοήθεια διάσωσης όπως στέγαση, τροφή και νερό, βοηθάμε στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναπτύσσουμε λύσεις που εξασφαλίζουν στους ανθρώπους ένα ασφαλές μέρος που θ’αποκαλούν σπίτι τους κι όπου θα μπορούν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Προσπαθούμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι ανιθαγενείς έχουν την ιθαγένεια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την UNHCR, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.unhcr.org/about-us.html

UNICEF

Η UNICEF προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού, σε ό, τι κάνουμε. Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και περιοχές για να μεταφράσουμε αυτή τη δέσμευση σε πρακτική δράση, εστιάζοντας σε ιδιαίτερες προσπάθειες για την προσέγγιση των πλέον ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών, προς όφελος όλων των παιδιών, παντού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη UNICEF και το έργο της για παιδιά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.unicef.org/eca

ΔOM

Ως ο κυριότερος διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης, ο ΔΟΜ συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας για την προώθηση της τακτικής, ασφαλούς, νόμιμης και υπεύθυνης μετανάστευσης που ωφελεί τα άτομα και τις κοινότητες στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IOM επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.iom.int

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ