Κέρδη €108 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2019

Κέρδη €108 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2019

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €108,4 εκατομμύρια ανακοίνωσε για το 2019 η Ελληνική Τράπεζα, με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της, Ιωάννης Μάτσης, να διαβεβαιώνει πως η Ελληνική Τράπεζα «πατά σε γερές βάσεις και… τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερα εφοδιασμένη για να αντεπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις», όπως την κρίση του κορωνοϊού.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, τα καθαρά κέρδη για την 4η τριμηνία στα €19,1 εκατ σε σύγκριση με €30,1 εκατ. την προηγούμενη τριμηνία.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019 στο 19,98%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανήλθε στο 55,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης των ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, διαμορφώθηκε στο 25,0%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανέρχεται στο 512%.

 

Πηγή: ΚΥΠΕΙ