ΚΕΒΕ: ίδρυση επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου – Καζακστάν

ΚΕΒΕ: ίδρυση επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου – Καζακστάν


Το ΚΕΒΕ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για διάνοιξη νέων δρόμων και προοπτικών για διμερούς επιχειρηματικές συνεργασίες, ανακοινώνει την ίδρυση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Kύπρου- Καζακστάν, με απώτερο στόχο την προώθηση, επέκταση και ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών.

Κύριοι στόχοι του συνδέσμου είναι μεταξύ άλλων:

  • Η προώθηση και ενθάρρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων καθώς και των διασυνοριακών επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν.
  • Να υπηρετεί ως μοχλός πίεσης προς τις κυβερνήσεις Κύπρου και Καζακστάν με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και επέκταση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.
  • Να δημιουργήσει και να διατηρήσει επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών και να υπηρετεί ως σημείο αναφοράς για τους επιχειρηματίες.

Ο Σύνδεσμος αριθμεί 14 ιδρυτικά μέλη και απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Κώστας Μαρκίδης συνέταιρος στον ελεγκτικό οίκο KPMG, με αντιπροέδρους τους Παντελή Παπαφιλίππου και Πέτρο Βράχα των εταιρειών L. Papaphillipou&CoLLC και WadeAdams αντίστοιχα. Ταμίας του συνδέσμου εξελέγη η κ. Σουζάνα Πογιατζή του ελεγκτικού οίκου NexiaPoyatzi.

Μέλος του Δ.Σ. με exofficio ρόλο διατηρεί και ο Πρέσβης του Καζακστάν στην Κύπρο (ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα)

Ο σύνδεσμος λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

Για εγγραφή ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΒΕ (Λία Ριρή, τηλ: 22889718 ή email: [email protected]).