ΚNE: Σεμινάριο για την Προώθηση Έρευνας & Καινοτομίας μέσω του “Ορίζοντας 2020”

ΚNE: Σεμινάριο για την Προώθηση Έρευνας & Καινοτομίας μέσω του “Ορίζοντας 2020”


Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο διοργάνωσε στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, εξειδικευμένο σεμινάριο, με σκοπό την ενημέρωση των Εταιρειών-Μελών του, σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” – Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές μεταξύ των οποίων, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Κυριάκος Κόκκινος, ο Επιστημονικός Λειτουργός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργος Χρίστου, ο Λειτουργός Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, κ. Ευγένιος Επαμεινώνδου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας, Capt. Eugen H. Adami, και ο κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, οι ομιλητές παρείχαν στους παρευρισκόμενους σημαντικές πληροφορίες αλλά και παραδείγματα για καινοτόμες ιδέες και τομείς έρευνας που να αφορούν τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, τα οποία θα στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παγκόσμιας Ναυτιλίας τα επόμενα χρόνια.