Συμμετοχή του ΚΝΕ για το στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας

Συμμετοχή του ΚΝΕ για το στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας

Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) η οποία περιλαμβάνει τις εθνικές ενώσεις πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσε συνάντηση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2019, στις Βρυξέλλες. Σαν μέρος της Κυπριακής αντιπροσωπείας εκπροσώπησαν την Κυπριακή Ναυτιλία σε αυτή την συνάντηση ο Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου κ. Φίλιππος Φιλής, ο οποίος εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών και ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Θωμάς Καζάκος.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού που αφορούν την Ευρωπαϊκή Πλοιοκτητική Κοινότητα. Συγκεκριμένα, έγινε ανασκόπηση των πρόσφατων αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και συζητήθηκε η δημιουργία πλάνου εκστρατείας ενημέρωσης Ευρωβουλευτών για Ναυτιλιακά θέματα. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για περαιτέρω μείωση εκπομπών αερίων ρύπων και ανακύκλωσης πλοίων αλλά και εσωτερικά θέματα της Ένωσης και των Μελών της.