Κοινωνικά δικαιώματα, κλιματική αλλαγή και μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα των MED7

Κοινωνικά δικαιώματα, κλιματική αλλαγή και μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα των MED7


 

Οι ηγέτες κρατών των νότιων κρατών μελών της ΕΕ, γνωστοί ως MED7, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Βαλέτα, χθες Παρασκευή, παρουσίασαν ένα ενωμένο μέτωπο για μια σειρά προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, την κοινωνικών δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και του μεταναστευτικού, εκφράζοντας την βούλησή τους όπως η ΕΕ προωθήσει λύσεις σε πρακτικούς όρους.

Στην Διακήρυξη της Βαλέτα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αφότου οι ηγέτες της Γαλλίας, της Μάλτας της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ολοκλήρωσαν τις διαβουλεύσεις τους, τονίζεται η ανάγκη να αναλάβει δράση η ΕΕ.

«Μια δίκαιη ΕΕ είναι αυτή που θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική της ατζέντα», σημειώνεται στην Διακήρυξη.

Η Ευρώπη, πρέπει «να ενισχύσει την κοινωνική της διάσταση, να ενδυναμώσει και να προστατέψει τους πολίτες της, ειδικότερα μέσω ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, δίκαιων συνθηκών εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη».

«Η ενίσχυση των κοινών εργαλείων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ», τονίζουν. Στις δηλώσεις τους, οι ηγέτες αναφέρθηκαν στην προώθηση ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού και ενός ταμείου για την στήριξη των ανέργων.

Στην Διακήρυξη εκφράζουν την προσήλωσή τους «στην περαιτέρω προώθηση της ισότητας των φύλων, περιλαμβανομένης και μέσω μιας φιλόδοξης στρατηγικής για την ισότητα των φύλων».

Ειδική αναφορά κάνουν και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων καλώντας την Κομισιόν να βάλει ως προτεραιότητά της την μεταφορά στην πράξη των προτάσεων που σημειώνονται σε άτυπο έγγραφο που υπέγραψαν 19 κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2018.

Όλοι οι ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στην ανάγκη για δράση έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, σημειώνοντας ότι το επείγον της υπόθεσης.

«Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα αποτελέσματα της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής στην λεκάνη της Μεσογείου και στην εντατικοποίηση της εργασίας που γίνεται για την κλιματική στρατηγική της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι στόχοι της Συνθήκης των Παρισίων», σημειώνουν στη Διακήρυξη.

Οι MED7 εκφράζουν την ανησυχία τους «για τον πολλαπλασιασμό της ρύπανσης των πλαστικών και της επίδρασης που έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον και ευρύτερα».

Χαιρετίζουν την υιοθέτηση της Οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, οποία και εκτιμούν ότι «θα συμβάλει στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων της ρύπανσης των πλαστικών στις θάλασσες μας».

Τα νότια κράτη μέλη της ΕΕ κάνουν ειδική αναφορά και στο μεταναστευτικό σημειώνοντας ότι «πρέπει να επιταχύνουμε την εργασία μας στα εσωτερικά ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση του «Δουβλίνου» και η προστασία του Σένγκεν, ειδικότερα δια μέσω της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με την γρήγορη υιοθέτηση όλων των νομοθετικών προτάσεων έτσι ώστε να εφαρμοστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο βασισμένο στο διαμοιρασμό της ευθύνης και την αλληλεγγύη ως ζήτημα προτεραιότητας για την επόμενη Κομισιόν», τονίζουν.

«Μαζί συνεχίζουμε να αναζητούμε μόνιμες και προβλέψιμες λύσεις, που πλέον επείγουν», προσθέτουν. Αναφέρουν επίσης ότι οι τρίτες χώρες με το πιο ψηλό ποσοστό εκροής μεταναστών, οι οποίοι έπειτα εισέρχονται άτυπα στην ΕΕ, είναι αντιμέτωπες με μια συγκεκριμένη πρόκληση. Σύμφωνα με τους MED7 «η ΕΕ θα πρέπει να τους παρέχει ένα μακροχρόνιο, προβλέψιμο και σταθερό πολιτικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο συνεργασίας».

Ειδική αναφορά γίνεται στην Διακήρυξη της Βαλέτας για την σχέση Αφρικής – EE, με τους MED7 να εκφράζουν, μεταξύ άλλων, την θέση ότι «μια ευημερούσα Αφρική αποτελεί το κλειδί για την σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου και ολόκληρη την ΕΕ».

Οι MED7 εκφράζουν την προσήλωσή τους στην πλήρη αξιοποίηση της προοπτικής που ενέχει το Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων της ΕΕ για να συμβάλει στην κοινωνικο-οικονομική μεταμόρφωση της Αφρικής, ιδιαίτερα δια μέσου της εκπαίδευσης, της υγείας, των υποδομών, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της ενδυνάμωσης των γυναικών».

Σε αναφορά στο RescEU, το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, οι MED7 μεταφέρουν την «προσήλωσή τους να συμβάλουν σε μια Ένωση που μπορεί να παρέχει καλύτερη υποστήριξη στους πολίτες τους σε περιπτώσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης».

«Θα εργαστούμε προς την γρήγορη εφαρμογή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης που θα παρέχει τα κράτη μέλη με τα μέσα για να αντιμετωπίζουν καταστροφές, περιλαμβανομένων φυσικών και άλλων ακραίων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης», διαβεβαιώνουν. Πηγή: ΚΥΠΕ