KPMG: Αντέχει στα σενάρια ο τουρισμός

KPMG: Αντέχει στα σενάρια ο τουρισμός


Ευοίωνες είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία του τουρισμού στην Κύπρο παρά το Brexit, όπως διαφαίνεται από την πρώτη έρευνα της KPMG για τον κλάδο (Hospitality Report).

Όπως σημειώνεται, ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο θεωρείται η ραχοκοκαλιά της οικονομίας του νησιού, παρέχοντας μια σημαντική γραμμή ζωής στην οικονομία κατά τη διάρκεια της σχετικά πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το 2018 ο τουριστικός κλάδος έχει καταγράψει ρεκόρ για ακόμα ένα χρόνο, με τις αφίξεις να φτάνουν τα 3,9 εκ. Η επέκταση της υψηλής περιόδου πέρα από την περίοδο Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου είναι ένας από τους κύριους στόχους της κυβέρνησης για τον τουρισμό, ως μέρος του στρατηγικού οράματος του 2030.

Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης κατά τα τελευταία χρόνια φαίνεται να οδηγεί σε εισροές κεφαλαίων στις νέες εξελίξεις ξενοδοχείων και υποδομών, καθώς και στην ανακαίνιση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων.

Από το 2014 οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν για πέντε συνεχή έτη, φτάνοντας τα μέγιστα επίπεδα το 2018.

Από πλευράς εσόδων, ο τουρισμός αντιστοιχούσε στο ισοδύναμο 13,1% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε €2,7 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, είναι προφανές ότι παρά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στη νήσο, ο τουριστικός τομέας αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την οικονομία, η οποία υποχώρησε κατά περίπου 20% το 2012 -2014. Μπορεί κανείς να εκτιμήσει τη σημασία του τουριστικού τομέα όταν εκτιμά περαιτέρω την επιρροή του σε άλλες κύριες αγορές, όπως το λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές και τις μεταφορές», σημειώνεται.

Brexit

Όπως αναφέρεται, κεντρικό θέμα για τις μελλοντικές αφίξεις τουριστών της Κύπρου είναι η το Brexit, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδυναμώσει τη βρετανική λίρα και να διαταράξει την αεροπορική κυκλοφορία Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου.

Μέχρι στιγμής, η αγορά φαίνεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν στο παρελθόν, καθώς οι φόβοι του Ηνωμένου Βασιλείου να μην καταλήξουν σε συμφωνία απόσυρσης με την ΕΕ και η σημαντική υποτίμηση της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

Με βάση το βασικό σενάριο της KPMG, οι αφίξεις τουριστών θα αυξηθούν κατά 4% μέχρι το 2022 ενώ με βάση το ακραίο σενάριο η αύξηση περιορίζεται στο 1%.

Στο βασικό σενάριο, οι αφίξεις της Ρωσίας αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2018, με πιθανή επιστροφή στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Μια εκδήλωση του Brexit δεν θα οδηγήσει σε διαταραχή στην αεροπορική κυκλοφορία Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οποιαδήποτε φαινόμενα συναλλάγματος θα είναι βραχυπρόθεσμης φύσης, αν και η αγοραστική δύναμη των τουριστών του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να μειωθεί μακροπρόθεσμα.

Η μείωση της επίδρασης της εποχικότητας, η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής υποδομής και η ανάπτυξη μη παραδοσιακών αγορών πηγών στα ίδια επίπεδα όπως και το 2018, ενδέχεται να αυξήσουν τις αφίξεις τουριστών καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους και να αποφευχθούν μεσοπρόθεσμα τυχόν σημεία συμφόρησης.

Ακραίο σενάριο

Με βάση το ακραίο σενάριο της KPMG, παρά την ταχύτερη ανάπτυξη στην τουριστική αγορά της Ευρωζώνης, η ανταπόκριση των τουριστών σχετικά με την αβεβαιότητα γύρω από το Brexit και την ανάκαμψη των ανταγωνιστικών αγορών ενδέχεται να επιβραδύνει τις αφίξεις τουριστών, οδηγώντας έτσι σε μέτρια ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

Το Brexit μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην αεροπορική κυκλοφορία Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου, αν και ανακάμπτει μεσοπρόθεσμα.

Οποιαδήποτε συναλλαγματική επίδραση που οφείλεται στην υποτίμηση της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, ενώ η ισχύς των αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να μειωθεί μακροπρόθεσμα.

Μικρή μείωση της επίδρασης της εποχικότητας, καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και στασιμότητα στην ανάπτυξη μη παραδοσιακών αγορών πηγών, θα μπορούσε πιθανώς να επιβραδύνει την ανάπτυξη του τουρισμού βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: stockwatch