KPMG: Οι CEOs επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού με φόντο την ανάπτυξη

KPMG: Οι CEOs επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού με φόντο την ανάπτυξη

 

Παρά το γεγονός ότι δηλώνουν σχετικά αισιόδοξοι για την προοπτική της χώρας τους καθώς και για την οικονομία γενικά, οι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs) ανά το παγκόσμιο δηλώνουν πως ο παράγοντας «ευκινησία» αποτελείτο νέο «νόμισμα» των επιχειρήσεων και ότι εάν δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις, η επιχείρησή τους θα καταστεί μη βιώσιμη.

Σύμφωνα με την πέμπτη κατά σειρά έρευνα KPMG Global CEO Outlook, πάνω από τους μισούς CEOs είναι αισιόδοξοι ότι θα πετύχουν αλλά ταυτόχρονα επιδεικνύουν ρεαλισμό, με το 53% (σε σύγκριση με 55% πέρυσι) να προβλέπει με επιφύλαξη προοπτικές τριετούς ανάπτυξης μέχρι και 2%. Όπως και το 2018, οι CEOsδιαβλέπουν θετικές προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία την επόμενη τριετία, αν και το ποσοστό μειώθηκε ελαφρώς από 67% σε 62% τους τελευταίους 12 μήνες. Η αισιοδοξία τους αποδεικνύεται και από την αποφασιστικότητα τους να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού, με το 36% των CEOs να στοχεύουν σε αύξηση πέραν του 6% στο εργατικό δυναμικό τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

H κλιματική αλλαγή οδηγεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων
Οι CEOs επέλεξαν την κλιματική αλλαγή ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο που εμποδίζει την ανάπτυξη του οργανισμού τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που η κλιματική αλλαγή ανεβαίνει στην πρώτη θέση ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με τους τεχνολογικούς, εδαφικούς, διαδικτυακούς και λειτουργικούς κινδύνους. Αν και προηγείται ελάχιστα των προαναφερόμενων κινδύνων, εντούτοις συμβάλλει σημαντικά στην αποτύπωση ενός πολύπλοκου και συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, που εγκυμονεί ποικίλους επιχειρησιακούς κινδύνους.

Καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας
Το 84% των CEOs πιστεύουν ότι η σημερινή αγορά απαιτεί μια «fail-fast» κουλτούρα, στην οποία τα διδάγματα από τις αποτυχίες μαθαίνονται γρήγορα. Παρόλ’ αυτά, μόνο το 56% δηλώνει ότι αυτού του είδους η κουλτούρα ισχύει για τον οργανισμό τους. Το ίδιο ποσοστό προσπαθεί να αλλάξει τη σύνθεση των ηγετικών του ομάδων προκειμένου να είναι σε θέση να διαταράξει το status quo.

Συνδυασμός κυβερνοασφάλειας και καινοτομίας
Η κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των CEOs, παρά το γεγονός ότι από τη δεύτερη θέση των υψηλότερων δυνητικά κινδύνων πέρυσι, έπεσε στην τέταρτη φέτος. Το 2019 μια μεγαλύτερη ομάδα CEOs (69% έναντι 55% το 2018) δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μιας ισχυρής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια και το 71% θεωρεί την ασφάλεια πληροφοριών ως βασικό παράγοντα στην ευρύτερη στρατηγική της καινοτομίας τους.

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών
Για πολλούς CEOsοι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία για αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων του οργανισμού τους με ένα σταθερό ρυθμό. Μια προληπτική στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών περιλαμβάνεται στην ατζέντα του CEO γιατο 84% των ερωτηθέντων, των οποίων τα επίπεδα διάθεσης για εξαγορές και συγχωνεύσεις τα επόμενα τρία χρόνια παρουσιάζονται μέτρια ως υψηλά. Κινητήριος μοχλός της τάσης αυτής είναι πολλές φορές η ικανότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών να μετασχηματίζουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο ταχύτερα απ’ ότι η οργανική ανάπτυξη.

Επένδυση κεφαλαίων
Όταν ζητήθηκε από τους CEOs να επιλέξουν τι αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτούς, μεταξύ της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες ή της ανάπτυξης του εργατικού τους δυναμικού για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του οργανισμού τους, αυτοί επέλεξαν καθαρά την τεχνολογία (68% έναντι 32%).

Τεχνητή Νοημοσύνη
Αν και η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence- AI) είναι στο μυαλό των CEOs, μόνο το 16% έχει εγκαταστήσει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης στον οργανισμό του. Το 31% δηλώνει ότι βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, ενώ το 53% παραδέχεται ότι η εισαγωγή και υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στο οργανισμό του βρίσκεται ακόμα σε πολύ περιορισμένα επίπεδα. Ωστόσο, το 65% των CEOs πιστεύει ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι θα κλείσουν.

«Για να είναι επιτυχημένος ένας CEO σήμερα, πρέπει να είναι ευέλικτος. Ο δρόμος προς την επιτυχία σε έναν κόσμο μεταβλητότητας και αβεβαιότητας απαιτεί διαφορετικές ηγετικές ικανότητες, ιδιαίτερα σε μεγάλους, πολυεθνικούς οργανισμούς. Σήμερα, οι CEOs πρέπει να μπορούν με άνεση να μετασχηματίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα δημιουργώντας νέες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, εξετάζοντας εναλλακτικές στρατηγικές συγχωνεύσεων και εξαγορών και αυξάνοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων τους», δήλωσε ο Bill Thomas, πρόεδρος της KPMG International.
«Η φετινή έρευνα αποκαλύπτει ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή ηγετικής διακυβέρνησης, η οποία δημιουργεί την ανάγκη για υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας για τους οργανισμούς. Για να είναι σε θέση να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους στον δρόμο της ανάπτυξης, οι σημερινοί CEOs πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στους τομείς γρήγορου μετασχηματισμού και αλλαγής κουλτούρας, οι οποίοι αποκτούν ακόμη περισσότερη σημασία κάθε έτος που περνά», δήλωσε ο Χρίστος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου.

Σχετικά με την έρευνα της KPMG Global CEO Outlook για το 2019
Η έρευνα καλύπτει 1.300 CEOs σε 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς τομείς (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αυτοκινητοβιομηχανία, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, κατασκευές, ασφαλιστικά, λιανικές πωλήσεις, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες). Το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν περισσότερα από 10 δις δολάρια ΗΠΑ σε ετήσια έσοδα.