Μ. Βέσταγκερ: Ολες οι εταιρείες, μεγάλες και μικρές, θα πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους

Μ. Βέσταγκερ: Ολες οι εταιρείες, μεγάλες και μικρές, θα πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους

«Όλες οι εταιρείες, μεγάλες και μικρές, θα πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους και εάν τα κράτη μέλη παρέχουν σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες φορολογικά πλεονεκτήματα που δεν είναι διαθέσιμα στους αντιπάλους τους, αυτό βλάπτει τον δίκαιο ανταγωνισμό στην ΕΕ και στερεί τα δημόσια ταμεία από τους φορολογούμενους της ΕΕ από τα αναγκαία κεφάλαια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την οικοδόμηση υποδομών, την επένδυση στην καινοτομία», δήλωσε σήμερα η αρμόδια Επίτροπος Μαγκρέτ Βέσταγκερ, σχολιάζοντας την απόφαση της Δικαστηρίου της ΕΕ για τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς FIAT και Strarbucks μέσω ειδικών φορολογικών αποφάσεων από το Λουξεμβούργο.

«Οι σημερινές κρίσεις δίνουν σημαντική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας και ταυτόχρονα, κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της και συνεπάγεται σύνθετα νομικά ζητήματα. Θα μελετήσουμε τις κρίσεις προσεκτικά πριν αποφασίσουμε για πιθανά επόμενα βήματα», δήλωσε η Επίτροπος.

Σημείωσε ότι «οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι, μολονότι τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για να καθορίσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με την άμεση φορολογία, πρέπει να το πράξουν όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις».

Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης την προσέγγιση της Επιτροπής για να εκτιμήσει κατά πόσον ένα μέτρο είναι επιλεκτικό και εάν οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ομίλου δημιουργούν πλεονέκτημα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει της λεγόμενης «αρχής του πλήρους ανταγωνισμού».

«Η Κομισιόν θα συνεχίσει να εξετάζει τα επιθετικά μέτρα φορολογικού σχεδιασμού βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο οδηγούν σε παράνομες κρατικές ενισχύσεις».

«Ταυτόχρονα, ο απώτερος στόχος, δηλαδή να καταβάλλουν όλες οι εταιρείες το δίκαιο μερίδιο του φόρου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνδυασμό προσπαθειών για νομοθετικές αλλαγές, επιβολή κανόνων κρατικών ενισχύσεων και αλλαγή εταιρικών φιλοσοφιών. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο ήδη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να πετύχουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ