Με στελέχη της εταιρείας η διεύρυνση της ιδιοκτησιακής βάσης της ΓΝΩΡΑ

Με στελέχη της εταιρείας η διεύρυνση της ιδιοκτησιακής βάσης της ΓΝΩΡΑ

 


Ένα πρωτοποριακό σχέδιο διεύρυνσης της ιδιοκτησιακής της βάσης με δικά της στελέχη, υιοθέτησε πρόσφατα η εταιρεία ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δυναμική, αλλά και ψυχολογία στην εταιρεία η οποία καλωσόρισε ήδη τρεις δικούς της ανθρώπους στη μετοχική της δομή.

Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ιδρυτών της εταιρείας, του διευθύνοντος συμβούλου Ανδρέα Χατζηκυριάκου και του γενικού διευθυντή Πάμπου Κασκάνη, με την προσθήκη νέων μετόχων από το δυναμικό της εταιρείας. Η αρχή έγινε με την προσθήκη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΓΝΩΡΑ, της διευθύντριας επικοινωνίας Σύλβιας Καρακατσάνη και των managing communication consultants Χαράλαμπου Ρωσσίδη και Κύπρου Χατζηαθανασίου.

Το σχέδιο, το οποίο διαμόρφωσε για λογαριασμό της ΓΝΩΡΑ η PwC, είναι δυναμικό και κάθε δύο χρόνια θα αξιολογούνται νέα στελέχη της εταιρείας για το ενδεχόμενο να τους προταθεί συμμετοχή στη μετοχική δομή της εταιρείας, αλλά και για να αυξηθεί περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής υφιστάμενων μετόχων, πλην των ιδρυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΝΩΡΑ Ανδρέας Χατζηκυριάκος χαρακτηρίζει πολύ σημαντική χρονιά για την εταιρεία το 2018, καθώς 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της εισέρχεται σε μία νέα φάση, τόσο όσον αφορά το εσωτερικό της περιβάλλον όσο και σε σχέση με την πελατοκεντρική φιλοσοφία που ανέκαθεν την χαρακτήριζε. «Διαχρονικοί στόχοι της εταιρείας παραμένουν, η δημιουργία ενός φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της ΓΝΩΡΑ και η στήριξη των πελατών μας, με όλα τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία, ώστε να αξιοποιούν ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διαχείριση της εικόνας και στην προστασία της φήμης τους».

Οι βασικές αρχές και αξίες που διασφάλισαν την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα, σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Πάμπος Κασκάνης, παραμένουν σταθερές. «Αυτό που αλλάζει είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και οι τεράστιες δυνατότητες που δημιουργούν στο χώρο της επικοινωνίας οι νέες τεχνολογίες».

Tags: Γνώρα