Μείωση κατά 7.216 άτομα στη λίστα ανέργων

Μείωση κατά 7.216 άτομα στη λίστα ανέργων

 


Μείωση κατά 7.216 άτομα ή κατά 15,5% παρουσίασε σε ετήσια βάση η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2019 υποχωρώντας στο 8,8% του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με 10,7% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των ανέργων το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε 39.252 άτομα σε σύγκριση με 46.468 άτομα την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η ανεργία στους άνδρες αντιστοιχεί στο 7,7% (18.145 άτομα) του συνολικού αριθμού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 9,9% (23.107 άτομα).

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,8% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 22,1%, γυναίκες 18,0%) σε σύγκριση με 25,3% (άνδρες 30,2%, γυναίκες 21,7%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων μειώθηκε στο 34,9% ή 9.760 σε σύγκριση με 29,8% ή 13.852 το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2019, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 448.369 άτομα ή 63,2% του πληθυσμού (άνδρες 68,7%, γυναίκες 58,0%) σε σύγκριση με 432.566 άτομα (62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Ο αριθμός των απασχολουμένων το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε στις 409.117 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,6% (άνδρες 63,4%, γυναίκες 52,2%) σε σύγκριση με 386.098 άτομα (55,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tags: anergia