Μέσω του Erasmus, 550 εκ. ευρώ για τον αθλητισμό

Μέσω του Erasmus, 550 εκ. ευρώ για τον αθλητισμό

Τα 30 δις ευρώ θα φθάσει το ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα Erasmus, την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων τα 550 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τον αθλητισμό στην ΕΕ, αναφέρει πρόσφατο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι ο αθλητισμός έχει αυξανόμενο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της.

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τα αγαθά και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό ανέρχονται στο 3% περίπου της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι από το 2009, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ έλαβε σαφή εντολή για τη δημιουργία και την εφαρμογή μιας συντονισμένης από την ΕΕ αθλητικής πολιτικής που να υποστηρίζεται από συγκεκριμένο προϋπολογισμό, για την ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς στην περιοχή του αθλητισμού.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού είναι περιορισμένη και της επιτρέπει μόνο να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει μέτρα αθλητικής πολιτικής που λαμβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις.

Αυτό αποκλείει τη θέσπιση νομοθεσίας ή επιβολή οποιουδήποτε άλλου νομικά δεσμευτικού μέτρου αλλά, όπως αναφέρεται , η ΕΕ επέλεξε να δράσει μέσω «μαλακών» πολιτικών μέσων, όπως κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και, κυρίως, χρηματοδότηση, για την υποστήριξη των στόχων που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στην αντιμετώπιση διεθνών ζητημάτων όπως το ντόπινγκ, ο καθορισμός αγώνων και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια, διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ που συνδέονται με την υγεία έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού προσέλκυσε σχεδόν 14 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω από 50.000 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, με τα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να ενταχθούν στην πρωτοβουλία το 2019.

Το #BeActive Night, ένα νέο πρόγραμμα που εισήχθη για πρώτη φορά το 2018 , θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στην περιοχή τους.

Όπως δεν συμπεραίνεται στο ενημερωτικό έγγραφο, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη θέσπιση ειδικού προϋπολογισμού για τον αθλητισμό, στον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε βασικό ρόλο. Καθώς η δημοτικότητα των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον αθλητισμό αυξάνεται, διευρύνονται τα σχέδια και οι φιλοδοξίες της Κομισιόν για τον ευρύτερο ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία.

Η πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας για το πρόγραμμα Erasmus 2021-2027 επιβεβαιώνει αυτή τη φιλοδοξία. Κατά συνέπεια, το ποσό που διατίθεται για το Erasmus θα διπλασιαστεί, για να φτάσει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, με 550 εκατομμύρια ευρώ αφιερωμένα στον αθλητισμό.

(ΚΥΠΕ/ΝΡ/ΓΒΑ)