Μικρή μείωση €48 εκ. στα μη εξυπηρετούμενα τον Απρίλιο

Μικρή μείωση €48 εκ. στα μη εξυπηρετούμενα τον Απρίλιο

 


Κατά €48 εκ. μειώθηκαν οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) στα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα υποχωρώντας στα €23,16 δισ. στα τέλη Απριλίου σε σχέση με €23,20 δισ. στα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές χορηγήσεις στα τέλη Απριλίου ανήλθαν στα €50,25 δισ. παρουσιάζοντας μείωση €23 εκ. σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ως εκ τούτου, οι ΜΕΧ ως ποσοστό των συνολικών δανείων διαμορφώθηκαν στο 46,1% τον Απρίλιο, ποσοστό που παρουσιάζεται οριακά αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο που ήταν 46%.

Από την αρχή του χρόνου οι ΜΕΧ στις κυπριακές τράπεζες μειώθηκαν κατά €65 εκ.

Οι συνολικές αναδιαρθρώσεις παρουσιάζονται μειωμένες τον Απρίλιο αφού υποχώρησαν στα €12,98 δισ. σε σχέση με €13,05 δισ.  τον Μάρτιο. Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που παραμένουν μη εξυπηρετούμενες μειώθηκαν στα €9,17 δισ. από €9,22 δισ. τον Ιανουάριο.

Οι ΜΕΧ στις επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στα €10,67 δισ. τον Απρίλιο παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση σε σύγκριση με €10,72 δις τον Μάρτιο. Οι επιχειρηματικές ΜΕΧ αποτελούν το 54,2% των συνολικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Η μείωση των ΜΕΧ σε νοικοκυριά ήταν επίσης μικρή φτάνοντας αφού υποχώρησαν στα €11,99 δισ. τον Απρίλιο από €11,98 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Ως ποσοστό των συνολικών ΜΕΧ τα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών αντιστοιχούν στο 55,8%.

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ με προβλέψεις, μειώθηκε στα €9,86 δισ. τον Απρίλιο από €9.91 δισ. τον Μάρτιο που αντιστοιχεί στο 42,6%.

Tags: npls