Μήνυμα Τάισεν για την Πρωτομαγιά: «Η κοινωνική Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το μέλλον»

Μήνυμα Τάισεν για την Πρωτομαγιά: «Η κοινωνική Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το μέλλον»


Το μήνυμα της ΕΕ για την αυριανή επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς στέλνε από τις Βρυξέλλες, η αρμόδια για την εργασία Επίτροπος Μαριάννε Τάισεν υπενθυμίζοντας ότι «καθώς αύριο γιορτάζουμε τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων, γνωστή και ως εργατική Πρωτομαγιά. Φέτος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να κοιτάξουμε προς το παρελθόν αλλά και να ατενίσουμε το μέλλον»

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και με αφετηρία τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ πέτυχε σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων», λέει η Επίτροπος Μ.Τάισεν, και σημειώνει ότι «με νέους κανόνες για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, ενισχύσαμε την προστασία των πλέον ευάλωτων εργαζομένων στον νέο κόσμο της εργασίας, ιδίως αυτών που εργάζονται με άτυπες μορφές απασχόλησης`.

«Λάβαμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται επαρκώς από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και προστατεύονται από την οικονομική αβεβαιότητα, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους», σημειώνει.

«Νέοι κανόνες της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να συνδυάσουν την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε βάση ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών», ανακοινώνει η Μ.Τάισεν.

Η Επίτροπος υπενθυμίζει ότι η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας «θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ τόσο για τους διασυνοριακούς εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις» και καταγράφει ότι η ΕΕ ενίσχυσε την προστασία που παρέχεται έναντι σειράς καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας, ενώ περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία «θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά βιβλία και το ηλεκτρονικό εμπόριο χάρη στον ευρωπαϊκό νόμο για την αναπηρία».

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος του εν εξελίξει έργου μας για την πραγμάτωση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» αναφέρει η Επίτροπος Τάισεν και τονίζει ότι «ο πυλώνας αποτελεί την πυξίδα μας για το παρόν και το μέλλον: θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους φορείς λήψης αποφάσεων στο μέλλον προς καλύτερους και δικαιότερους κανόνες, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα».

Τέλος η Επίτροπος σημειώνει ότι «ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων μάς υπενθυμίζει διαρκώς ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί για την οικοδόμηση της Κοινωνικής Ευρώπης που θέλουμε: θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη και κοινωνικοί εταίροι – καθένας από εμάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με τα εργαλεία που διαθέτει».

«Την επόμενη εβδομάδα, οι ηγέτες της Ευρώπης θα συναντηθούν στο Σιμπίου για να συζητήσουν το μέλλον της Ευρώπης. Είμαι πεπεισμένη ότι η κοινωνική Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το μέλλον, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να αναπτύξουν περαιτέρω αυτό που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής προς όφελος όλων», καταλήγει. Πηγή: real.gr

Φωτό: real.gr