Μειωμένο το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Μειωμένο το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Μείωση καταγράφει το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για τον Ιούνιο του 2017, το οποίο διαμορφώθηκε στα €304,9 εκ με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του 2017 όσο και σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 που βρισκόταν στα €437, 6 εκ. Το Μάιο του 2017 το έλλειμμα ανήλθε στα €439,9 εκ.

Όσον αφορά το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €522,6 εκ., εκ των οποίων €356,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €165,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €217,7 εκ., εκ των οποίων €92,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €125,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.