Mειώσεις 6% κατά μέσο όρο στους λογαριασμούς ρεύματος

Mειώσεις 6% κατά μέσο όρο στους λογαριασμούς ρεύματος

 


Με βάση τις νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ

 

Με μείωση της τάξης του 6% περίπου κατά μέσο όρο στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα ωφεληθούν οι περισσότερες κατηγορίες των καταναλωτών με βάση τις νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ, οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Παράλληλα, η ΑΗΚ θα καλύψει το επιπλέον κόστος που θα επιφέρουν οι νέες διατιμήσεις σε κάποιες κατηγορίες όπως οι θερμοσυσσωρευτές, ο οδικός φωτισμός, η άντληση νερού και κάποιες μεγάλες βιομηχανίες και το οποίο αναμένεται να ανέλθει στα 5,2 εκ ευρώ ανά έτος.  Το κόστος αυτό θα καλύπτεται από την ΑΗΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ή μέχρι τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς ηλεκτρισμού αν αυτό συμβεί νωρίτερα.

Μιλώντας στη διάσκεψη ο Πρόεδρος του ΔΣ Ανδρέας Μαραγκού είπε αρχικά πως σε εφαρμογή σχετικής Ρυθμιστικής Απόφασης, πλέον διαχωρίζονται λειτουργικά  οι τέσσερις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ, που είναι οι Μονοπωλιακές Δραστηριότητες της Μεταφοράς και Διανομής και οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες της Παραγωγής και της Προμήθειας και πως με βάση αυτό θα πρέπει να φαίνονται καθαρά οι χρεώσεις από το στάδιο της παραγωγής μέχρι και το στάδιο της προμήθειας, ώστε να είναι ξεκάθαρο στους καταναλωτές πως διαμορφώνεται ο λογαριασμός τους.

Όσον αφορά τις διατιμήσεις, ο κ. Μαραγκού είπε πως με απόφαση της ΕΕ οι διατιμήσεις αλλάζουν σε όλες τις χώρες μέλη, μέσα από την εφαρμογή νέας μεθοδολογίας προσδιορισμού τους, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κάθε κατηγορίας πελατών και να είναι διαφανείς για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται.  Με τις νέες διατιμήσεις που έχουν εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε, κάθε καταναλωτής χρεώνεται με το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τη στιγμή που την καταναλώνει.

Εξήγησε πως οι νέες διατιμήσεις θα αφορούν στην περίοδο μέχρι το τέλος του 2017 και δεν περιλαμβάνουν την κλιμακωτή χρέωση που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, ενώ αντίθετα θα υπάρχει μια σταθερή χρέωση για όλες τις καταναλωθείσες κιλοβατώρες.  Παράλληλα, καταργείται, η χρέωση μέγιστης ζήτησης στους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες.

Όπως είπε ο κ. Μαραγκός, το ύψος των διατιμήσεων της ΑΕΚ θα αναθεωρείται από τη ΡΑΕΚ κάθε χρόνο και στη βάση των εγκεκριμένων εσόδων της ΑΗΚ, σημειώνοντας πως για το 2017 η ΡΑΕΚ έχει καθορίσει το ποσοστό απόδοσης στις επενδύσεις της ΑΗΚ στο 4,6%.  Αυτό αναλογεί, διευκρίνισε, σε μείωση στα επιτρεπόμενα έσοδα της Αρχής κατά περίπου €30 εκ. ανά έτος, τα οποία στην πράξη είναι χρήματα που τα επωφελείται η οικονομία του τόπου.

Στη συνέχεια είπε πως με την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, η μείωση στην τιμή ρεύματος θα είναι της τάξης περίπου 6% κατά μέσο όρο, το οποίο θα ωφεληθούν οι περισσότερες κατηγορίες καταναλωτών. Πρόσθεσε πως η ΑΗΚ θα καλύψει επίσης το επιπλέον κόστος, ύψους 5,2 εκ ευρώ ανά έτος, που θα υπήρχε σε κάποιες κατηγορίες όπως η διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού, του οδικού φωτισμού και ορισμένων μεγάλων βιομηχανικών  πελατών, για τις οποίες η εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού χρέωσης της κατανάλωσης με βάση την κοστοστρέφεια, θα οδηγούσε σε αυξήσεις.

 

Σε δύο στάδια οι νέες διατιμήσεις

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Προμήθειας της ΑΗΚ Μάριος Σκορδέλης παρουσίασε τις νέες Διατιμήσεις, ο καθορισμός των οποίων γίνεται σε δύο στάδια, πρώτον στον καθορισμό των επιτρεπόμενων εσόδων της κάθε δραστηριότητας της ΑΗΚ και δεύτερο, στο καθορισμό της δομής, ο οποίος με τη σειρά του αφορά τις εποχιακές περιόδους (καλοκαίρι- χειμώνας) και τις ωριαίες περιόδους (αιχμής, ενδιάμεση, εκτός αιχμής).

Αναλύοντας περαιτέρω τους πίνακες των διατιμήσεων, ο κ. Σκορδέλης είπε πως όσον αφορά την οικιακή χρήση, η Διμηνιαία Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής έχει ως συνολική χρέωση 13 σεντ ανά κιλοβατώρα (kWh). Η Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ώρες αιχμής και μη, έχει ως συνολική τιμή της κιλοβατώρας για τις ώρες 09-00-23:00 τα 13,62 σεντ και για τις ώρες 23:00-09:00 τα 11,72 σεντ. Οι πολίτες, όπως είπε, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να προχωρήσουν με συγκεκριμένη αίτηση.

Σε σχέση με την ειδική Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, η συνολική χρέωση για κάθε παρεχόμενη μονάδα είναι 10,4 σεντ την κιλοβατώρα. Όσον αφορά τη Διμηνιαία Διατίμηση Εμπορικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης που αφορά μικρομεσαίους εμπορικούς πελάτες, η χρέωση για κάθε παρεχόμενη μονάδα ανέρχεται συνολικά στα 13,29 σεντ την κιλοβατώρα και είναι κατά 9% μειωμένη σε σχέση με τη σημερινή.

Για τη Διμηνιαία Διατίμηση Βιομηχανικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται στα 13,35 σεντ και είναι μειωμένη κατά 7%. Όπως εξήγησε ο κ. Σκορδέλης, στη Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης, η χρέωση γίνεται με βάση την περίοδο, δηλαδή από Οκτώβριο-Μάιο και από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο ενώ διαχωρίζεται και σε καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Η καλοκαιρινή περίοδος και οι καθημερινές επιφέρουν και μεγαλύτερες χρεώσεις. Το ίδιο σκεπτικό διατίμησης ισχύει και Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Μέσης Τάσης αλλά και Ψηλής Τάσης.

Σε σχέση με τους θερμοσυσσωρευτές, η συνολική διατίμηση ανέρχεται στα 7,61 σεντ την κιλοβατώρα, και για να διατηρηθεί ακριβώς στη σημερινή τιμή θα υπάρξει ειδική έκπτωση 3,72 σεντ.

Τέλος, κατά τη δημοσιογραφική Διάσκεψη, η λειτουργός Μόνικα Χριστοφίδου παρουσίασε τη νέα μορφή που θα έχουν οι νέοι λογαριασμοί της ΑΗΚ.