Νέα διαμαρτυρία στην Κάτω Μονή για τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου

Νέα διαμαρτυρία στην Κάτω Μονή για τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου

 


Για το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019, η ώρα 8:00 -10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί η διαμαρτυρία των κατοίκων Κάτω Μονής έξω από τα σφαγείο CYPRA.

Πρόκειται για μια ειρηνική διαμαρτυρία ως ένδειξη αγανάκτησης για την αδιαφορία που επιδεικνύει το κράτος εις βάρος της υγείας των κατοίκων, και τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου στο χωριό.

Ενημερωτικά η εταιρεία αυτή προχώρησε σε:

1.Παράνομη εγκατάσταση μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας χοιρολυμάτων.

2.Παράνομη εγκατάσταση μονάδας αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

3.Παράνομη εγκατάσταση μονάδας μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων

4.Παράνομη επέκταση του σφαγείου

5.Παράνομη εγκατάσταση 21 μεταλλικών σπιτιών για τους εργάτες

6.Παρανομη δημιουργία 36 τεράστιων δεξαμενών για τη διοχέτευση των χοιρολυμάτων.

Όλα τα πιο πάνω, υλοποιήθηκαν, ενώ απορρίφθηκε από την Πολεοδομική Αρχή η αίτηση αδειοδότησης τους.

«Με την εμφάνιση του χημικού στοιχείου ΥΔΡΟΘΕΙΟ στην ατμόσφαιρα και τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου στην κοινότητα, είμαστε αναγκασμένοι να κινητοποιηθούμε και να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό το κατάντημα», σημειώνεται σε ανακοίνωση των κατοίκων της Κάτω Μονής.

Η φωτογραφία είναι από παρόμοια διαδήλωση που έγινε στην Κάτω Μονή πριν ένα ακριβώς χρόνο.