Νέα έκδοση της ΚPMG Κύπρου: 1st Cyprus Hospitality Report

Νέα έκδοση της ΚPMG Κύπρου: 1st Cyprus Hospitality Report

Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει την 1η έκδοση του «Cyprus Hospitality Report», μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να παρέχει στον αναγνώστη εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου. Η έκθεση παρουσιάζει τις τρέχουσες συνθήκες της τουριστικής αγοράς, την ανταγωνιστικότητα της, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις του τομέα.

Η έκδοση εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση που έχει ως στόχο την επισκόπηση του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα στην Κύπρο αλλά και την παρουσίαση των βασικών μοχλών ανάπτυξης της αγοράς.

H σημασία του τουριστικού τομέα και η συνεισφορά του στην κυπριακή οικονομία είναι δεδομένη, αφού αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας του νησιού. Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει πρωταρχικό σημείο αναφοράς για διευθυντικά στελέχη που έχουν ενεργό ρόλο, είτε άμεσα ή έμμεσα, στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου.