Νέα εργαλεία για ρύθμιση των ΜΕΔ προωθεί η κυβέρνηση

Νέα εργαλεία για ρύθμιση των ΜΕΔ προωθεί η κυβέρνηση

 


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στην ομιλία του από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά την νενομισμένη διαβεβαίωσή του αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των  Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο η Κυβέρνηση, πέραν του πλαισίου αφερεγγυότητας, την ενίσχυση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και άλλων συναφών νομοθετημάτων, θα προωθήσει, πάντα σε συνεργασία με τη Βουλή τη δημιουργία και νέων εργαλείων, όπως εξειδικευμένου φορέα για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Είναι καλά γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 2013 μια μεγάλη μερίδα  συμπολιτών μας κλήθηκε με προσωπικές θυσίες να σώσει την οικονομία και το Κράτος, όπως τα θύματα των Τραπεζών, οι καταθέτες και οι κάτοχοι αξιογράφων. Θεωρώ πως η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και η επιστροφή στην ανάπτυξη, δίδουν τη δυνατότητα στο Κράτος με πραγματισμό, μέσα από μια μακροπρόθεσμη και συγκροτημένη πολιτική, να προγραμματίσει τη σταδιακή αποκατάσταση μεγάλου μέρους των ζημιών που έχουν υποστεί οι εν λόγω ομάδες των συμπολιτών μας», σημείωσε.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εντάσσονται οι αποφάσεις:

  • Αποκατάστασης του 75% της απώλειας που έχουν υποστεί τα Ταμεία Προνοίας, ύψους πέραν του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

  • Με νομοθετικές τροποποιήσεις ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης στο οποίο το Κράτος θα συνεισφέρει με οικονομικούς πόρους αναλόγως των επιδόσεων της οικονομίας, αλλά και με παραχώρηση κρατικής περιουσίας,, κινητής ή ακίνητης.

Έγνοια και προτεραιότητα μας την επόμενη πενταετία είναι η περαιτέρω ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της ευρύτερης μεσαίας τάξης, μέσα  από δράσεις, όπως:

  • Διάθεση 1 δις ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε ήδη εξασφαλίσει από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

  • Θέσπιση στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  • Νέα προγράμματα για τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης εντάσσεται και η δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που όχι μόνο θα διευρύνει και θα ενισχύει τους παραδοσιακούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως τις Υπηρεσίες, τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία, αλλά και θα δημιουργεί νέους παραγωγικούς τομείς, όπως:

  • Tη μετατροπή της Κύπρου σε Κέντρο Αριστείας στην έρευνα και καινοτομία,
  • Σε διαμετακομιστικό  σταθμό Εμπορίου,
  • Σε περιφερειακό Κέντρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης, και
  • Τη δημιουργία Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος σημείωσε πως προς εκσυγχρονισμό του Κράτους, θα επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες κανόνων αξιοκρατίας αλλά και εξουδετέρωσης των αγκυλώσεων που η γραφειοκρατία προκαλεί.