Νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου

Νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου


Νέα πρόσωπα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου λόγω αφυπηρέτησης στελεχών της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, στο Διοικητικό Συμβούλιο εντάσσονται οι νέοι Γενικοί Διευθυντές των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου και Eurolife, κ.κ. Κώστας Κώστα και Αβραάμ Πεκρής αντίστοιχα, ενώ Αντιπρόεδρος του Κλάδου Ζωής ορίστηκε ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, Ανδρέας Στυλιανού, συνεχάρη τα νέα μέλη και τα προέτρεψε να εργαστούν συλλογικά για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου και της ασφαλιστικής αγοράς.