Νέα σχέδια χρηματοδότησης σπουδών και αγοράς οικοπέδου από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης

Νέα σχέδια χρηματοδότησης σπουδών και αγοράς οικοπέδου από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης

Σε εφαρμογή σχέδια χρηματοδότησης σπουδών και αγοράς οικιστικού οικοπέδου, θέτει πριν το τέλος Αυγούστου ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης (ΟΧΣ), αξιοποιώντας τις αλλαγές που επέφερε η Βουλή τον περασμένο Ιούνιο στο νόμο του Οργανισμού, με τις οποίες διευρύνονται οι εργασίες του ΟΧΣ, πέραν της αγοράς και συντήρησης πρώτης κατοικίας.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα οδηγηθούν οι πρώτες υποθέσεις σε δικηγορικά γραφεία, που θα αναλάβουν τις νομικές διαδικασίες ανάκτησης των χρεών από τους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ Ανδρέας Γεωργίου είπε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου διευρυμένου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την παραχώρηση χρηματοδοτήσεων προς τα νοικοκυριά, ο ΟΧΣ θα αρχίσει πριν από το τέλος Αυγούστου να παρέχει χρηματοδότηση για αγορά οικιστικού οικοπέδου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν από τα σχέδια του Οργανισμού για στεγαστικά δάνεια.

Ανέφερε επίσης ότι ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ο ΟΧΣ θα προσφέρει, επίσης, πριν το τέλος Αυγούστου, το σχέδιο χρηματοδότησης σπουδών, το οποίο «θα είναι αρκετά ελκυστικό».

Όπως είπε, το σχέδιο για χρηματοδότηση σπουδών θα επιτρέπει χρηματοδότηση με υποθήκη ή με εγγύηση καταθέσεων μέχρι του ποσού των €120.000 με κυμαινόμενο επιτόκιο από 2,90% – 3,30%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε νοικοκυριού.

Σημείωσε ότι η περίοδος αποπληρωμής θα ανέρχεται μέχρι τα 30 χρόνια και θα υπάρχει περίοδος χάριτος έναρξης αποπληρωμής του δανείου, που θα καλύπτει την περίοδο διάρκειας των σπουδών και επιπλέον τρία χρόνια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, θα ακολουθήσει το σχέδιο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και το σχέδιο χρηματοδότησης για αγορά εξοπλισμού κατοικίας, έτσι ώστε ο ΟΧΣ να μπορεί να καλύπτει το σύνολο του τομέα χρηματοδότησης στέγης, το οποίο μπορεί να καλύπτει την πρώτη κατοικία, καθώς και οποιανδήποτε άλλη κατοικία και αφορά την απόκτηση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας.

Ο ΓΔ  του ΟΧΣ εξέφρασε την εκτίμηση ότι εντός Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός θα μπορέσει να θέσει σε λειτουργία και το σχέδιο για παραχώρηση ορίου παρατραβήγματος σε τρεχούμενο λογαριασμό και παραμένει η πιστωτική και χρεωστική κάρτα, έργο το οποίο θα υλοποιηθεί το 2018.

Εντός Σεπτεμβρίου οι πρώτες υποθέσεις στα δικαστήρια για μη συνεργάσιμους δανειολήπτες

Αναφορικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), ο κ. Γεωργίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι έχουν σταθεροποιηθεί από το τέλος του 2014 στα €300 εκατομμύρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως ΜΕΔ μέχρι την πάροδο 12 μηνών από την ημέρα που έχει αναδιαρθρωθεί, με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Ανέφερε ότι τα δάνεια με καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών είναι περίπου €263 εκ. και τα υπόλοιπα περίπου €37 εκ. είναι τα δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης και εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως ΜΕΔ.

Ο κ. Γεωργίου είπε ότι παρόλο που ο ΟΧΣ δεν πιάνει τους στόχους που έθεσε στις τράπεζες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τις αναδιαρθρώσεις δανείων, «για σκοπούς αύξησης των προσπαθειών του Οργανισμού έχουμε ενισχύσει πρόσφατα την ομάδα που ασχολείται με τα ΜΕΔ και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα έργο που επικεντρώνεται στον σκληρό πυρήνα των ΜΕΔ, που είναι ένα χαρτοφυλάκιο δανείων γύρω στα €80 εκ. και τα οποία αφορούν άτομα που δεν μπορούν ή δεν ενδιαφέρονται να αποπληρώσουν τα δάνεια τους».

Ανέφερε ότι με βάση το έργο αυτό, θα κληθούν όλοι οι πελάτες του ΟΧΣ που έχουν ΜΕΔ για να συζητήσουν με τον Οργανισμό «τρόπους βιώσιμης ρύθμισης των δανείων τους και όσοι δεν συνεργάζονται θα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη».

Προς αυτόν τον σκοπό, συνέχισε, έχουμε συνάψει συμφωνία με επτά δικηγορικά γραφεία τα οποία θα αναλάβουν τις νομικές διαδικασίες ανάκτησης των χρεών από τους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες.

Ανέφερε ότι «ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία και από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τις πρώτες υποθέσεις στα χέρια των δικηγόρων», ενώ σημείωσε πως για την επιτάχυνση των διαδικασιών και αναβάθμιση των υπηρεσιών ρύθμισης δανείων ο Οργανισμός «θα έχει πριν το τέλος του 2017 νέο λογισμικό διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, που θα του επιτρέπει να δρα πιο αποτελεσματικά και έγκαιρα στο θέμα διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση και το οποίο θα βοηθήσει αρκετά την ομάδα που ασχολείται με αυτόν τον τομέα».

Σύγχρονο λογισμικό ηλεκτρονικής τραπεζικής

Επίσης, ο ΓΔ του ΟΧΣ ανέφερε ότι έχει ετοιμαστεί από εξωτερικό οίκο υψηλού επιπέδου μελέτη σε σχέση με τις τεχνολογίες που θα πρέπει να εισάξει ο Οργανισμός για να μπορεί να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες (on-line banking) στους πελάτες του και προχωρεί με τις διαδικασίες πρόσληψης συμβούλου τεχνολογίας.

Ανέφερε επίσης ότι ο ΟΧΣ θα προχωρήσει στη δημιουργία Διεύθυνσης Τεχνολογίας, η οποία θα στελεχωθεί με κατάλληλα προσοντούχο προσωπικό για να μπορέσει να διαχειριστεί τη νέα τεχνολογία που θα εισάξει ο Οργανισμός.

«Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του 2017 να κατακυρώσουμε προσφορά για ανάδοχο που θα εγκαταστήσει συστήματα τεχνολογίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2018 ή το πρώτο τρίμηνο του 2019 να έχουμε νέα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης δανείων

Ο κ. Γεωργίου είπε ακόμη ότι στο πλαίσιο της τεχνολογικής αναβάθμισης του ΟΧΣ, θα εισαχθεί και τεχνολογία αυτοματοποίησης διαδικασιών που αφορούν τις δανειοδοτήσεις και έτσι θα επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σήμερα στην γρήγορη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Εξήγησε ότι με αυτό τον τρόπο θα εξετάζονται ηλεκτρονικά από τα τμήματα του Οργανισμού οι αιτήσεις των πελατών για παραχώρηση δανείου και έτσι «θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της διαδικασίας παραγωγής δανείων και οι πελάτες μας θα εξυπηρετούνται τάχιστα σε σχέση με τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες».