Νέες αιτήσεις για το Εστία μεταξύ 1-15 Ιουνίου και επέκταση προθεσμίας για δικαιολογητικά

Νέες αιτήσεις για το Εστία μεταξύ 1-15 Ιουνίου και επέκταση προθεσμίας για δικαιολογητικά


Μεταξύ 1ης και 15ης Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το «Εστία» δανειολήπτες που δεν το είχαν πράξει προηγουμένως ενώ ως τις 31 Ιουλίου θα έχουν αιτητές στο Σχέδιο Εστία για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει «την εκ νέου επέκταση της προθεσμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για ένταξη στο Σχέδιο Εστία».

Προστίθεται ότι ως νέα προθεσμία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020 αντί της 30ης Ιουνίου 2020.

Ανακοινώνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής αίτησης από δανειολήπτες που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και επιθυμούν να το πράξουν.

Οι νέοι αιτητές θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στα τραπεζικά και άλλα ιδρύματα την αίτηση τους από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ