Νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

 


Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Κτηματολόγιο και Κεντρική Τράπεζα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

 

Οι θέσεις που ανοίγουν συνεχώς στην κρατική μηχανή παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση ανώτερου τεχνικού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α9(ι): €30.413, 31.880, 33.347, 34.814 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, 43.616.

Οκτώ θέσεις εργασίας λειτουργού Β’ έχουν ανοίξει στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Οι αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 12 Απριλίου.

Επίσης γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις ανώτερου λειτουργού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 12 Απριλίου.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση τεχνικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, για την οποία σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες απαιτείται δίπλωμα του ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στην Ηλεκτρολογία ή ισότιμο προσόν στις τηλεπικοινωνίες ή ηλεκτρονική. Η θέση είναι πρώτου διορισμού.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.567, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ιι): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.

Αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 12 Απριλίου.

Επίσης το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του λογιστή. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: A13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Απριλίου.

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση με σύμβαση ορισμένης διάρκειας ενός έτους, δύο άτομα που θα εκτελούν καθήκοντα λειτουργού στο Τμήμα Στατιστικής. Ένα άτομο που θα εκτελεί υποστηρικτικά καθήκοντα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληρωμών και του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού στο Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών. Πηγή: Philenews

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ