Νέο υπόδειγμα καινοτομίας

Νέο υπόδειγμα καινοτομίας

 


Του Νίκου Γ. Σύκα, Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

 

Στο βιβλίο της Entrepreneurship State η Καθηγήτρια στα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Δημόσιας Αξίας στο University College London Mariana Mazzucato σημειώνει ότι «Είναι ο ρυθμός και η ανάπτυξη της καινοτομίας που ενισχύουν την ικανότητα των οικονομιών να αναπτύσσονται». Σύμφωνα με την M. Mazzucato χρειάζονται νέα εργαλεία στρατηγικής για την: α) Δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που να προωθεί τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και β) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών καινοτομίας που εφαρμόζονται.

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει ένα νέο Μοντέλο Καινοτομίας το οποίο βοηθά: α) τους οργανισμούς να ενισχύσουν και βελτιώσουν τις στρατηγικές καινοτομίας τους και των καινοτομικών ικανοτήτων των στελεχών τους και β) τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις να καινοτομούν πιο αποτελεσματικά.

Όλες οι καινοτομίες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τους τέσσερεις τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Τα καινοτομικά αποτελέσματα και η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων είναι συνάρτηση πολλών αλληλοεξαρτώμενων συντελεστών και συνδυασμός παραγόντων και από τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο που να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος και η αξία που παράγεται.

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας:

α) Αποτελεί το πρώτο εργαλείο διεθνώς το οποίο συνδυάζει στοιχεία και από τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας –καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ– με στόχο την παραγωγή νέων, πιο βιώσιμων καινοτομιών.

β) Φέρνει μαζί στην ίδια δημιουργική πλατφόρμα διαφορετικά πεδία και ειδικότητες. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα μέσα από περισσότερες οπτικές γωνίες, πολλαπλασιάζει τους πιθανούς συνδυασμούς, διακρίνει μοτίβα, εντοπίζει νέες ευκαιρίες και αναπτύσσει νέες ιδέες τις οποίες μετασχηματίζει σε πολύτιμες καινοτομίες.

δ) Χρησιμοποιεί δύο νέες δημιουργικές τεχνικές οι οποίες στηρίζονται στην Μεταφορική Αναλογία.

ε) Καθοδηγεί τα στελέχη των οργανισμών ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και να υλοποιούν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες.

στ) Βοηθά τους Οργανισμούς να καινοτομούν πιο αποτελεσματικά μέσα από την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Στόχος η παραγωγή καινοτομιών σε πραγματικό χρόνο και με σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος.

Όπως υποδεικνύει ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι  Garry Kasparov στο βιβλίο του «Deep Thinking. Where Artificial Intelligence Ends… And Human Creativity Begins» πρέπει να βρούμε εντελώς νέους τρόπους να φέρουμε τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής σε διαφορετικά πεδία και να δημιουργήσουμε τα νέα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να το πετύχουμε.

Το στρατηγικό αυτό εργαλείο μπορεί να:

  1. Χαρακτηριστεί ως ο «Ελβετικός Σουγιάς» της καινοτομίας λόγω των πολλών και διαφορετικών εφαρμογών του: δημόσιες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις, πολιτικό μάρκετινγκ.
  2. Αλλάξει τον τρόπο που καινοτομούμε μέσα από τη σύζευξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης.
  3. Βοηθήσει τις εθνικές οικονομίες να παράγουν πιο ανθεκτικές καινοτομίες αξιοποιώντας την αβεβαιότητα, τη ρευστότητα και τις ασυμμετρίες που χαρακτηρίζουν το εξαιρετικά πολύπλοκο και ραγδαία μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Το νέο Σύστημα Καινοτομίας περιγράφεται αναλυτικά σε ένα Πρακτικό Οδηγό ο οποίος θα εκδοθεί το τέλος του 2018. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα γίνονται περιληπτικές παρουσιάσεις της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου σε συνέδρια και σεμινάρια/εργαστήρια.

 

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ