Νουί: «Γραφείο κατά του ξεπλύματος» στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

Νουί: «Γραφείο κατά του ξεπλύματος» στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

Tην ανάγκη για λήψη μιας πιο ευρωπαϊκής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος επεσήμανε η απερχόμενη Πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), Ντανιέλ Νουί, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ εργάζεται για τη δημιουργία συντονιστικού γραφείου στον ΕΕΜ επί θεμάτων ξεπλύματος χρήματος.

«Πρέπει να λάβουμε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε η κ. Νουί στην τελευταία της παρουσία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρος του ΕΕΜ, προσθέτοντας ότι πρέπει να εξεταστεί ένα πιο ψηλό επίπεδο εναρμόνισης των κανονισμών σε επίπεδο εποπτικού πλαισίου.

Η κ. Νουί απεκάλυψε ότι «εργαζόμαστε στην εντατικοποίηση της προληπτικής μας εργασίας σε αυτό το θέμα με τη δημιουργία ενός συντονιστικού ρόλου για τον ΕΕΜ σχετικά με θέματα ξεπλύματος μέσω της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, σε σχέση με την κατανομή αρμοδιοτήτων κατά του ξεπλύματος στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο».

Όπως ανέφερε, ο σκοπός είναι όπως αυτό το «γραφείο κατά του ξεπλύματος», όπως το αποκάλεσε, να εκτελεί τρεις ρόλους. Να ενεργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου σε σχέση με την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ξεπλύματος χρήματος μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών, τη σύσταση και προεδρία ενός «δικτύου κατά του ξεπλύματος»  μεταξύ των Μεικτών Εποπτικών Ομάδων που είναι αρμόδιες για τις τράπεζες τα επιχειρηματικά μοντέλα των οποίων οδηγούν σε μεγάλους κινδύνους λόγω ξεπλύματος χρήματος και τρίτο να ενεργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σε αυτή τη βάση, κατέληξε, το γραφείο κατά του ξεπλύματος θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των θέσεων της ΕΚΤ σε θέματα ξεπλύματος χρήματος.

Πηγή ΚΥΠΕ

Categories: ΔΙΕΘΝΗ