Ο δανεισμός της Κύπρου από τον ESM και τα οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό

Ο δανεισμός της Κύπρου από τον ESM και τα οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό

Στο 2,1% του ΑΕΠ ή στα €0,4 δισ. ανήλθε το 2016 η εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό της Κύπρου λόγω του δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESM/EFSF), σύμφωνα υπολογισμούς που έδωσε στη δημοσιότητα ο ESM.

Ο ESM κατέβαλε €6,3 δισ. από το πακέτο των 10 δισ. ευρώ, που είχε εγκριθεί για τη χρηματοδότηση της Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης της οικονομίας.

Ο ESM υπολογίζει την εξοικονόμηση συγκρίνοντας τις πληρωμές του δανείου με τα επιτόκια του EFSF/ESM σε σχέση με το επιτόκιο που θα είχαν καταβάλει οι χώρες αν ήταν σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησής τους στην αγορά. Λαμβάνονται υπόψη τόσο το ιστορικό των εκταμιεύσεων στις χώρες του προγράμματος όσο και το πραγματικό κόστος που χρεώνεται στις χώρες, ώστε να αντικατοπτρίζει το επιτόκιο της αγοράς κατά το χρόνο στον οποίο κάθε εκταμίευση θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στην αγορά.

Ανάμεσα στα κράτη-μέλη που δέχτηκαν οικονομική βοήθεια από τον EFSF/ESM αφού δεν είχαν πλέον πρόσβαση στις αγορές είναι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία που έλαβαν δάνεια με πολύ χαμηλότερα επιτόκια, από αυτά που θα μπορούσαν να λάβουν στις αγορές.

Όπως σημειώνει ο ESM η δανειοδότηση αυτή που οδηγεί σε μεγάλες εξοικονομήσεις στους προϋπολογισμούς των πιο πάνω κρατών, είναι μια πραγματική συνεισφορά αλληλεγγύης από τους εταίρους της ζώνης του ευρώ, η οποία συχνά αγνοείται.

Η εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό της Κύπρου ανήλθε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ESM στο 2,1% του ΑΕΠ ή στα €0,4 δισ. το 2016, στο 1,9% του ΑΕΠ ή στα €0,3 δισ. το 2015, στο 1,6% του ΑΕΠ ή στα €0,3 δισ. το 2014 και στο 0,7% ή στο €0,1 δις το 2013.

Τα μεγαλύτερα οφέλη από τη χρηματοδότηση είχε η Ελλάδα, με τις εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό το 2016 λόγω των δανείων του ESM/EFSF να ανέρχονται στο 5,6% του ΑΕΠ ή στα €9,9 δις, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχει ακόμα ένα όφελος 0,7% σε εξοικονομήσεις από την αναστολή των επιτοκίων (τα οποία ωστόσο θα έρθουν μετά το 2022).

Αναφέρεται επίσης ότι για άλλες χώρες, στο αποκορύφωμα της κρίσης, οι αποταμιεύσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Προς το τέλος του 2013, χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία (και σε μικρότερο βαθμό η Πορτογαλία) πλησίαζαν ήδη την ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους και επωφελούνταν από χαμηλότερα spreads λόγω της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στην κρίση και την καλή εφαρμογή του προγράμματος.

Οι πίνακες δείχνουν επίσης πώς η επίδραση των φτηνών δανείων υπερβαίνει την περίοδο των προγραμμάτων και θα διαρκέσει για περισσότερα χρόνια. Οι εξοικονομήσεις μειώθηκαν ελαφρά πρόσφατα για την Ιρλανδία λόγω των βελτιωμένων συνθηκών χρηματοδότησής της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να είναι προσωρινό, όταν ωριμάσουν τα ακριβότερα δάνεια που δόθηκαν αρχικά υπό τον EFSF.

Πηγή – ΚΥΠΕ