Ο Κ. Κόκκινος στην ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας της PwC

Ο Κ. Κόκκινος στην ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας της PwC

 


Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει σε θέματα τεχνολογίας, η PwC ανακοινώνει την ένταξη του Κυριάκου Κόκκινου στη θέση του Executive Director στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, στους τομείς της ψηφιακής στρατηγικής και επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Με 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, ο κ. Κόκκινος πρόσφερε υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Τραπεζικού, των Επικοινωνιών (Τηλεπικοινωνίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας), του Δημόσιου Τομέα και της Υγείας και Παιδείας. Στον πιο πρόσφατό του ρόλο, ως Ανώτατο Διευθυντικό στέλεχος στην ΙΒΜ Ευρώπης, ο κ Κόκκινος υπηρέτησε ως Επικεφαλής του Τομέα Λύσεων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νοητικών Συστημάτων (Cognitive Systems Solutions) και Ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Τομέα Επικοινωνιών.

Ο Ευγένιος Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο κ. Κόκκινος εντάσσεται στο δυναμικό του οργανισμού. Μέσω της σημαντικής εμπειρίας που διαθέτει, θα ενισχύσει περαιτέρω την στήριξη των πελατών μας στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των ψηφιακών στρατηγικών τους».

Ο Κυριάκος Κόκκινος δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ μέλος της ομάδας της PwC. Η συνεργασία με την PwC ενισχύει τις δυνατότητες του οργανισμού για υποστήριξη της αγοράς σε θέματα  ψηφιακής οικονομίας. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε  επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία είναι τεράστιες και η PwC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτές».

Στρατηγικός στόχος του οργανισμού είναι η στήριξη των πελατών του κατά τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η PwC Κύπρου συνήψε στρατηγική συνεργασία σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής με την PwC Ισραήλ και προέβη στην ενίσχυση της τοπικής της τεχνογνωσίας όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ανάλυση δεδομένων.

Tags: pwc