Όραμα του ΕΒΕΛ να καταστεί η Λευκωσία Επιχειρηματικό Κέντρο

Όραμα του ΕΒΕΛ να καταστεί η Λευκωσία Επιχειρηματικό Κέντρο

 


Η Λευκωσία απειλείται με κυκλοφοριακό έμφραγμα το 2023

 

Όραμα του  ΕΒΕΛ είναι να καταστεί η Λευκωσία Επιχειρηματικό Κέντρο, αξιοποιώντας τις υποδομές που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στην έρευνα και καινοτομία , στον πολιτισμό και σε άλλους τομείς.

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης, μιλώντας στη ετήσια γενική συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης, η πρωτεύουσα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν για το καλό του συνόλου.

Ωστόσο, πρόσθεσε, υπάρχουν και πολλά προβλήματα, όπως οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής και το κυκλοφοριακό.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Για τα έργα, ο κ. Αναστασιάδης, είπε ότι το Επιμελητήριό πιστεύει ότι έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Είναι πλέον καιρός, πρόσθεσε, το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε άμεση επικαιροποίηση ή και αλλαγή των διαδικασιών προκήρυξης, κατακύρωσης και διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων. Οι υπάρχουσες διαδικασίες, είπε, καθυστερούν σημαντικά την προώθηση και υλοποίηση έργων υποδομής που δημιουργούνται εξ’ αιτίας των καθυστερήσεων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη χρονική οργάνωση τους.

Ζητούμε ανάφερε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να προκηρύσσονται έργα που να συμπεριλαμβάνουν δύο ή τρεις βάρδιες το 24ωρο, να ενσωματωθεί στις διαδικασίες επίσημη δέσμευση των υπηρεσιών του κράτους (παράδειγμα: ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, ΣΥΛ, ΣΑΛ κ.α.) που να τους δεσμεύει στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το Επιμελητήριο καλεί σήμερα και δημόσια το κράτος, υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης, να προχωρήσει σε μέτρα, όπως φοροαπαλλαγή και φοροελαφρύνσεις για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις. Επιβάλλεται να εξευρεθεί λύση στο εμπόδιο που προτάσσεται περί παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Η καθυστέρηση πέραν της κατακόρυφης αύξησης του προυπολογιζόμενου κόστους,  επισήμανε, ταλαιπωρεί και επηρεάζει τα μέγιστα τις επιχειρήσεις και τους δημότες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Για το κυκλοφοριακό είπε το ΕΒΕ Λευκωσίας θεωρεί το κυκλοφοριακό, ως το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η  πόλη μας και διαπιστώνουμε τα εξής:

  • Την άναρχη οριζόντια επέκταση της πόλης που οδήγησε τη Λευκωσία να έχει το ίδιο εμβαδό με την Βιέννη, η οποία όμως έχει 6 φορές πιο μεγάλο πληθυσμό.
  • Την αποτυχία μέχρι σήμερα να δημιουργήσουμε αξιόπιστες δημόσιες μεταφορές.
  • Και σίγουρα τη νοσηρά νοοτροπία μας να χρησιμοποιούμε το ιδιωτικό αυτοκίνητο για όλες μας τις μετακινήσεις.

Το πρόβλημα, πρόσθεσε, είναι ιδιαίτερα οξύ κυρίως  κατά τις ώρες αιχμής, και  αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και προωθηθούν λύσεις, αυτό θα διογκωθεί σε τεράστιο βαθμό. Σύμφωνα με μελέτες ειδικών, με τους σημερινούς ρυθμούς επέκτασης της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, ανάφερε, το 2023 θα επέλθει το λεγόμενο «κυκλοφοριακό έμφραγμα» που θα συνεπάγεται επέκταση της έντασης και έκτασης της συμφόρησης, σε περισσότερο χρόνο της ημέρας, όπου τα αυτοκίνητα θα ακινητοποιούνται.

Και συμπλήρωσε ο κ. Αναστασιάδης:

  • Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων και των μετακινήσεων με αυτά, αφού μεταξύ των ετών 2005 και 2015, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε αύξηση του 27%.  Γνωρίζουμε ότι το 50% περίπου των ατμοσφαιρικών ρύπων που παράγονται στην Κύπρο αποδίδονται στον τομέα των μεταφορών, με το ιδιωτικό αυτοκίνητο να είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι κίνδυνοι που απορρέουν για τη δημόσια υγεία από το κυκλοφοριακό είναι εξίσου σημαντικοί.

Ιδιαίτερη έμφαση το ΕΒΕ Λευκωσίας δίνει στην εισαγωγή συστήματος τραμ, σαν ένα αποτελεσματικό μέτρο επίλυσης του προβλήματος.  Θεωρούμε το τραμ, είπε όχι μόνο ως ένα ακόμα μέσο δημόσιας συγκοινωνίας, αλλά το μέσο αναγέννησης της Λευκωσίας. Το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο και εν πάσει περιπτώσει πολύ πιο βιώσιμο από τα πλείστα άλλα έργα ανάπτυξης που προωθούνται παγκύπρια, ενώ η προστιθέμενη αξία που θα δώσει στην πόλη και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι πολλαπλάσια, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με μια ουσιαστική αναβάθμιση της υπηρεσίας δημόσιων συγκοινωνιών.  Αναμφίβολα, έργα που προτείνονται , όπως οι πεζοδρομήσεις, η βελτίωση και η βέλτιστη διαχείριση του οδικού δικτύου κ.α. είναι αναγκαία αλλά θα βοηθήσουν σε μικρότερο βαθμό την απάβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Το Επιμελητήριο είπε ο κ. Αναστασιάδης, όπως το έχει ήδη δηλώσει επανειλημμένα, είναι έτοιμο να συνεργαστεί με όλα τα αρμόδια Υπουργεία, τους  Δήμους και άλλους φορείς με στόχο να υλοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας για τη Λευκωσία. Προς τούτο, εισηγείται και πάλι  τη δημιουργία μιας  θεσμοθετημένης επιτροπής για τη δημιουργία μηχανισμού υλοποίησης του Σχεδίου καθορίζοντας κάποιες άμεσες δράσεις που θα δώσουν άμεσα αποτελέσματα.

ΓΝΩΣΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο κ. Αναστασιάδης έκανε αναφορά στην προσπάθεια του ΕΒΕΛ για να καταστεί η Λευκωσία περιφέρεια γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.

Για το θέμα αυτό, είπε ότι η πρωτεύουσα διαθέτει πέραν των 30.000 χιλιάδων φοιτητών, αλλά και τις σχετικές υποδομές  με αυξανόμενο ρυθμό.

Όπως, είπε, παρατηρούνται επεκτάσεις στις κτιριακές υποδομές των 5 Πανεπιστημίων, δημιουργία νέων Σχολών, λειτουργία Ιατρικών Σχολών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, χώροι φιλοξενίας startups αλλά και ανάπτυξη άλλων υποδομών, όπως βιβλιοθήκες και φοιτητικές εστίες σύγχρονων προδιαγραφών.

Η σημασία του τομέα αυτού, τόνισε, καταδεικνύεται και από το γεγονός  ότι έχει δώσει μια τεράστια τόνωση στην οικονομική ανάπτυξη και αναζωογόνηση της Λευκωσίας.

Όμως, πρόσθεσε, απαιτείται συγκροτημένη πολιτική που να συνδέει  και να αναδεικνύει τις υποδομές γνώσης, έρευνας και καινοτομίας της Λευκωσίας. Ο αναξιοποίητος χώρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο  των υποδομών  αυτών.

Σημειώσε πρόσθετα την ανάγκη να δοθούν κίνητρα από το κράτος, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να ασχοληθούν με την έρευνα και καινοτομία και από την άλλη οι ερευνητές να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις.

Η δημιουργία  Υφυπουργείου Καινοτομίας και ψηφιακής Πολιτικής, είπε, ενισχύει και  την πρωτοβουλία του  ΕΒΕ Λευκωσίας και θα  έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης όσο και στη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων κλάδων της οικονομίας.

ΔΡΑΣΗ ΕΒΕΛ

Για τη δράση του ΕΒΕΛ, είπε μεταξύ άλλων ότι:

  • Έχουμε υποβάλει ολοκληρωμένες  εισηγήσεις  για Πολεοδομικά Κίνητρα για τη Βιομηχανία στα πλαίσια της αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων με  βασικά αιτήματα την  αύξηση των συντελεστών κάλυψης/δόμησης στις Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές και  προωθήσαμε διάφορες προτάσεις για το πρόβλημα που προέκυψε με τα ενοίκια στις Βιομηχανικές Ζώνες.
  • Με την ενεργό εμπλοκή μας έχουν τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες για  προώθηση έργων υποδομής, κυρίως σε οδικές προσβάσεις και οδικούς άξονες  που εκκρεμούν στις βιομηχανικές Ζώνες Γερίου και Παλιομετόχου και στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.
  • Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής για το 2019-2030 καθώς και του πρώτου Σχεδίου Δράσης που καλύπτει την περίοδο 2019-2022.  Η όλη προσπάθεια έγινε με τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα περιλαμβανομένου και του ΕΒΕ Λευκωσίας που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στον τόπο μας.
  • Στο εσωτερικό οργανώνουμε ή συμμετέχουμε σε συνέδρια και ειδικές εκθέσεις, προωθούμε την επίλυση των προβλημάτων των μελών μας, προχωρούμε με σύγχρονους τρόπους ενημέρωσης και γενικά είμαστε συνεχώς δίπλα στις επιχειρήσεις της Λευκωσίας για κάθε θέμα που τις αφορά.

Χαιρετισμός στη συνέλευση του ΕΒΕΛ απεύθυναν η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα. Βασιλική Αναστασιάδη, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χρ. Αγκαστινιώτης και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κων. Γιωρκάτζης. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν βουλευτές κρατικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες μέλη του ΚΕΒΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Tags: ΕΒΕΛ